Vanhemmat Vahvasti Mukaan -hoito ja koulutusmalli

Vanhemmat Vahvasti Mukaan hoito- ja koulutusmallin jalkauttaminen Satakunnan keskussairaalan synnytys- ja naistentautien osastolle on alkanut

Vanhemmat Vahvasti Mukaan on Turun yliopistollisessa keskussairaalassa kehitetty hoito- ja koulutusmalli, joka edistää perhekeskeisiä hoitokäytäntöjä vastasyntyneiden hoidossa. Malli perustuu ajatukseen, että vastasyntyneelle vauvalle hänen vanhempiensa tarjoama läheisyys ja hoiva sekä suhde ovat elintärkeitä, jotka muodostavat vastasyntyneen kannalta korvaamattoman kasvu- ja kehitysympäristön.   

Koulutusmallin kehittäminen on lähtenyt Turun yliopistollisen keskussairaalan vastasyntyneen teho- ja tarkkailuosaston tarpeesta valmistautua perhehuoneissa annettavaan tehohoitoon ja osastonylilääkärin Liisa Lehtosen visiosta, että fyysisen ympäristön muutosta tulee tukea hoitokulttuurin suunnitelmallisella muutoksella. Koulutusmalli perustuu tutkimusnäyttöön ja kehityspsykologisiin teorioihin. Koulutusmallin kulmakivi on vastasyntyneen yksilöllisen käyttäytymisen havainnointi yhdessä vanhempien kanssa ja hoivasuositusten laatiminen näiden yhteisten havaintojen pohjalta. Pääkouluttajina ovat toimineet amerikkalais-unkarilainen psykologian professori Zack Boukydis sekä erikoispsykologi Sari Ahlqvist-Björkroth. Syksyllä 2012 koulutusmalli laajeni kansalliselle tasolle Lastenklinikoiden kummien tuella, jolloin koulutukset aloitettiin myös Satakunnan keskussairaalan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla.  

Koulutus perustuu koko yksikön henkilökunnan kouluttamiseen henkilökohtaisen mentoroinnin kautta. Vanhemmat Vahvasti Mukaan -hoito- ja koulutusmallin jalkauttaminen Satakunnan keskussairaalan synnytys- ja naistentautien osastolle toteutetaan projektina ja on tarkoitettu uudeksi hoitotyön toimintamalliksi. Koulutus edesauttaa vanhempien huomioimista heidän vauvaansa koskevassa päätöksenteossa ja näin vanhemmat integroidaan osaksi hoitotiimiä. Hoito- ja koulutusmalli pyrkii vaikuttamaan hoitohenkilökunnan tapaan tukea vanhemman ja lapsen välistä suhdetta sekä työskentelyyn yhteistyössä vanhempien kanssa. Tavoitteena on tukea vanhemman ja vauvan välisen kiintymyssuhteen kehittymistä ja vauvan myöhempää kehitystä.  

Osaston henkilökunta koulutetaan kahdessa osassa: syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana koulutetaan ensimmäinen osa, syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana toinen osa.

Päivitetty: 6.10.2016 11:09