Vanhuspsykiatrian yksikössä aktivoidaan ikäihmisiä monin eri keinoin

YK:n kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaista Kätketyt äänet -kampanjapäivää vietetään 15. kesäkuuta 2016.

http://www.katketytaanet.fi/

​Vanhuspsykiatrian yksikössä aktivoidaan ikäihmisiä monin eri keinoin

Lukeva rouva.jpg

Vanhuspsykiatrian yksikössä Harjavallan sairaalassa hoito ja kuntoutus toteutetaan usean eri ammattilaisen yhteistyönä. Hoidossa tarvitaan usein lääkkeitä, mutta etulinjassa tarjotaan myös psykososiaalisia hoitoja, joilla potilaita pyritään aktivoimaan. Suosittuja ja hyödyllisiä ovat ryhmämuotoiset hoidot, joissa ammattilaiset kokoontuvat yhdessä potilaiden kanssa keskustelemaan tai tekemään heitä kiinnostavia asioita.

Liikunnallisia ryhmiä ovat mm. fysioterapeutin vetämä Tasapainoryhmä, jossa harjoitetaan tasapainoaistia sekä Liikunta/ulkoiluryhmä, jossa on monipuolista sisä- ja ulkoliikuntaa ja erilaisia retkiä lähialueiden luontopoluille ja muihin kiinnostaviin kohteisiin. Liikunnan käypä hoito-suosituksen mukaan säännöllistä liikuntaa tulee sisältyä osana niin depression, muistisairauksien kuin monien ruumiillisten sairauksien hoitoa.

Taidealoista kiinnostuneille ikäihmisille järjestetään myös monia ryhmiä. Elokuvaryhmässä potilaat valitsevat itse, minkä elokuvan katsovat ja tämän jälkeen keskustellaan elokuvan tuomista ajatuksista ja tunteista. Kirjallisuusryhmässä potilaat kirjoittavat omia ajatuksiaan tiettyyn teemaan liittyen, esim. tunteet, sairastuminen, kuntoutuminen tai nuoruusmuistot. Musiikkiterapeutin johtamassa Musiikkiryhmässä taas kuunnellaan musiikkia ja lauletaan sekä keskustellaan mitä ajatuksia kappaleet tuovat potilaille mieleen. Musiikissa on paljon mahdollisuuksia. Sen avulla voi käsitellä vaikeita asioita, se saa aikaan vuorovaikutusta, antaa esteettisiä kokemuksia ja tuottaa mielihyvää. Musiikin avulla voidaan stimuloida ja rauhoittaa.

Kuntouttava on myös elämänhallintaan liittyvien teemojen Mielekäs päivä ryhmä, joka on suljettu ryhmä valituille potilaille. Ryhmässä käydään läpi minäkuvaa, stressin hallintaa, kognitiivisia taitoja, sekä keskustellaan esimerkiksi liikunnasta ja ravinnosta. Sairaalassa on tarjolla myös sairaalapastorin palveluja, joista esimerkkinä vanhusosastolla toteutettava sielunhoidollinen Voimavararyhmä.

Päivitetty: 13.6.2016 11:13