Satasairaalan Lasten- ja naistentalolle suositetaan Vauvamyönteisyyssertifikaattia

Satasairaalan Lasten- ja naistentalolle suositetaan Vauvamyönteisyyssertifikaattia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kansallisen imetyksen edistämisen seurantaryhmän nimeämä arviointiryhmä suosittaa sekä THL:lle että Maailman terveysjärjestölle (WHO) ja Unicefille, että Satasairaalan Lasten- ja naistentalolle myönnetään kansainvälinen Vauvamyönteinen sairaala -sertifikaatti.

Arviointiryhmä suoritti 4.-6.2.2019 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualueen vauvamyönteisyysauditoinnin Satasairaalan pyynnöstä.

Arviointiryhmän yhteenvedossa kiitetään erityisesti sitä kokonaisvaltaista tapaa, jolla me Satasairaalassa olemme resurssoineet ja kehittäneet Vauvamyönteisyysohjelmaamme. Erityismaininta kuuluu paitsi johdolle ja johdon antamalle tuelle, myös innostaville kouluttajillemme, jotka ovat pitkäjänteisesti tähdänneet kohti laatua. Olemme kehittäneet monia innovatiivisia tapoja, joilla vauvamyönteisyyttä kehitetään sairaalassa. Huomionarvoista on, että Satasairaala on ensimmäisenä suomalaisena sairaalana arvioitu myös vastasyntyneiden tehohoidon ja lastenosastojen ja -poliklinikoiden osalta niiden toimintaa varten laaditun kriteeristön perusteella (neo-BFHI-kriteeristö).

Suomessa vauvamyönteistä auditoitua synnytyssairaalatoimintaa on Vaasassa, Seinäjoella, Hyvinkäällä ja Lohjalla.

Vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti

  • varmistamme vauvan ja äidin / puolison ihokontaktin syntymän jälkeen ja vauvantahtisen ensi-imetyksen.
  • autamme vauvan ja äidin hyvän imetyksen alkuun synnytyssairaalassa ja tuemme kuuden kuukauden täysimetystä.
  • koulutettu henkilökuntamme ohjaa ja tukee perheitä vastasyntyneen imetyksen käynnistymisessä Jos äiti valitsee korvikeruokinnan, ohjaamme ja tuemme vauvantahtisessa ravitsemuksessa.
  • perheillä on mahdollisuus yhdessäoloon koko hoitojakson ajan.
  • toiminnan lähtökohtana ovat perheen tilanne ja toiveet.

Tavoitteellinen Satavamy-projekti alkoi 2016 sertifikaatin saamiseksi
Aloitimme 2016 kesällä Satakunnan sairaanhoitopiirin Lasten- ja naistentalossa vauvamyönteisyyssertifikaattiin tähtäävän projektin, joka nimettiin Satavamyksi. Kansainvälinen Vauvamyönteisyysohjelma on Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Unicefin vuonna 1991 käynnistämä toimintaohjelma. Sen tavoitteena on imetyksen suojeleminen, edistäminen ja tukeminen kaikissa sellaisissa toimintayksiköissä, joissa hoidetaan raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä äitejä sekä imeväisikäisiä lapsia.  Vauvamyönteisyysohjelma lastenosastoille sisältää kolme ohjaavaa periaatetta 10 askeleen lisäksi. Periaatteet ovat perhekeskeisyys, yksilöllisyys ja jatkuvuus.

Vauvamyönteiset hoitokäytänteet ovat Satavamy-projektin myötä muuttuneet jo osaksi Lasten- ja naistentalon hoitokulttuuria. Lisäksi Lasten- ja naistentalo antaa hienot puitteet vierihoidon toteuttamiseen lapsivuodeosaston lisäksi myös lastenosastoilla, joissa vanhempien on mahdollista olla koko ajan lapsensa vierellä.

Synnytyssairaalan ja neuvolan yhteistyö
Neuvola tekee sairaalan rinnalla imetysohjausta ja käytämme yhteistyön tukena imetyskorttia neuvolakortin liitteenä. Otamme imetyksen puheeksi sairaalassa jo raskausaikana poliklinikkakäynneillä ja synnytysvalmennuksessa sekä odottajan ollessa osastohoidossa ennen synnytystä. Huomioimme myös lastenosastoilla imetysohjauksen tarpeen.

Syntymän jälkeinen ihokontakti ja vauvantahtinen imetys
Vauvan ja vanhemman ihokontakti on tärkeä osa syntymän jälkeistä aikaa ja ihokontaktia pyritään jatkamaan myös vauvan ja äidin siirtyessä osastolle. Äidin ja vauvan voinnin salliessa on vauvan mahdollista päästä myös heti keisarinleikkauksen jälkeen ihokontaktiin ja rinnalle.

Synnytyksen jälkeen vauvantahtinen ensi-imetys on turvattu luopumalla rutiinitoimenpiteistä. Ohjaamme äitejä vauvantahtiseen imetykseen ja ruokintaan. Lisämaitoa annetaan lääketieteellisistä syistä pulloruokinnan sijasta vaihtoehtoisilla tavoilla. Perhe voi myös halutessaan myös valita korvikeruokinnan ja siihen liittyvän ohjauksen ja tuen. Yksittäisissä hoitotilanteissa toiminnan lähtökohtana ovat aina perheen tilanne ja toiveet.

Imetyspoliklinikan imetyspuhelin päivystää vuorokauden ympäri
Lasten- ja naistentalossa toimii kolmena päivänä viikossa imetyspoliklinikka, jonne voi hakeutua ilman lähetettä jo raskausaikana tai vauvan synnyttyä. Imetyspoliklinikalta saa ohjausta niin imetykseen kuin osittaisimetykseen tai korvikeruokintaankin liittyvissä asioissa. Poliklinikka-aikojen ulkopuolella imetyspuhelin päivystää vuorokauden ympäri vastaten asiakkaiden kysymyksiin

Satasairaala ei edistä eikä mainosta korviketuotteita kansainvälinen äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodin mukaisesti
Toimimme Satasairaalan Lasten- ja naistentalossa WHO:n äidinmaidonkorvikkeiden kansainvälisen markkinointikoodin sekä äidinmaidonkorvikkeita ja vierotusvalmisteita koskevan lainsäädännön mukaisesti. Jokainen sairaalan työntekijä tietää koodiin liittyvät käytännöt.

Sairaalan tiloissa ei edistetä äidinmaidonkorvikkeiden käyttöä. Korvikemerkkien tai -valmistajien nimiä ei näy esim. julisteissa, kynissä tai muistilapuissa. Sairaala ei myöskään ota vastaan koodin piiriin kuuluvia ilmaistuotteita kuten tuttipulloja ja tutteja, äidinmaidonkorvikenäytteitä tai ilmaista äidinmaidonkorviketta, eikä osta äidinmaidonkorvikkeita alennuksella.

Koodi ei yritä pidättää äitejä käyttämästä pulloja ja pumppuja kun he niitä tarvitsevat, vaan koodin tarkoituksena on kieltää äitien vakuuttaminen koodin piiriin kuuluvien tuotteiden tarpeesta silloin kun he eivät niitä tarvitse. Tavoitteena on myötävaikuttaa lasten turvalliseen ja riittävään ravitsemukseen turvaamalla ja edistämällä imetystä.

Lisätietoa:
Satasairaalan vauvamyönteisyysohjelma
Vauvamyönteisyyssertifikaatti THL:n sivuilla

Päivitetty: 7.2.2019 11:53