Asiakaslähtöisyys

Asiakaspalaute

Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Potilailta, asiakkailta ja läheisiltä saatu palaute auttaa parantamaan palveluiden laatua ja potilaslähtöisyyttä.

Potilas, asiakas tai heidän läheisensä voivat täyttää potilaspalautelomakkeen, joita saa yksiköistä tai yleisistä tiloista tai internet-sivustolta sähköisessä muodossa (www.satshp.fi).

Potilaspalautteita tallentui vuonna 2015 yhteensä 1115 kappaletta. Avoimia palautteita oli 896.

SATSHP:n avoimet potilas/asiakaspalautteet vuonna 2015

Kiitokset                                      356 (40%)
Ehdotukset                                  180  (20%)
Moitteet                                       360 (40%)
Yhteensä                                      896  


Kansallinen potilaspalauteverkosto

Satakunnan sairaanhoitopiiri kuuluu viiden yliopistosairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin hyvinvointitoimialan muodostamaan kansalliseen potilaspalauteverkostoon. Tavoitteena on tuottaa yhdenmukaista vertatilailutietoa viidestä yhteisestä kysymyksestä.

Satakunnan sairaanhoitopiirin viiden yhteisen kysymyksen tulokset vuodelta 2014 ja 2015

  • Palautteita sairaanhoitopiirissä saatiin vuonna 2014 kaiken kaikkiaan 1013, vastaava luku vuonna 2015 oli 1115.
  • Hoidon/palvelun laadun sekä hoitoa koskevan päätöksenteon keskiarvo oli molempina vuosina 4,1.
  • Kohtelu ja turvallisuuden kokemus oli arvioitu paremmaksi vuonna 2015 kuin 2014.
  • Yhdenkään osa-alueen keskiarvo ei ollut laskenut.

  Potilaspalaute.jpg

Potilaan opas

THL:n julkistamaan Potilaan oppaaseen on listattu kymmenen tärkeintä asiaa, joiden avulla potilaat voivat vaikuttaa hoitonsa sujuvuuteen ja potilasturvallisuuteen.

Potilaan opas

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

THL: n hoitoon pääsyn seurantatilastot


Päivitetty: 30.6.2016 11:15