​Psykiatrisen hoidon vastuualue

Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon alue vastaa psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta yhteistyössä kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Psykiatrinen erikoissairaanhoito on vaativinta osaamista edellyttävä osa mielenterveyspalveluista.

Mielenterveyspalvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joita annetaan mielisairauksia ja mielenterveyden häiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perustein arvioitavan sairautensa tai häiriönsä vuoksi (Mielenterveyslaki 14.12.1990).

Psykiatrisen hoidon vastuualue jakaantuu lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, aikuispsykiatrian laitoshoidon sekä aikuispsykiatrian avohoidon vastuuyksiköihin.

Psykiatrian toimipaikat sairaanhoitopiirin alueella.

Päivitetty: 21.1.2019 8:33

Yhteystiedot


Vastuualuejohtaja

Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu
puhelin 02 535 4400


Työpari, ylihoitaja

Jussi Hänti
puhelin 02 535 4420 tai
044 707 4420


Johdon assistentti

Virpi Kallioniemi
puhelin 02 535 4427 tai
044 707 4427


sähköpostiosoitteet muotoa
etunimi.sukunimi@satasairaala.fi