Säädöskokoelma​

  
  
1.01 Perussopimus 1.1.2009 - perustelut.pdf1.01 Perussopimus 1.1.2009 - perustelut
1.01 Perussopimus 1.1.2009 -.pdf1.01 Perussopimus 1.1.2009 -
1.02 Hallintosääntö 1.12.2018-.pdf1.02 Hallintosääntö 1.12.2018-
1.05  Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2012 -.pdf1.05 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2012 -
1.07 Kalliiden hoitojen tasaussääntö .pdf1.07 Kalliiden hoitojen tasaussääntö
1.08 Virkojen kelpoisuusehdot (päiv 26.11.2013).pdf1.08 Virkojen kelpoisuusehdot (päiv 26.11.2013)
1.09 Hyvä johtamis- ja hallintotapa; sisäinen valvonta ja riskienhallinta Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.1.2014- lukien.pdf1.09 Hyvä johtamis- ja hallintotapa; sisäinen valvonta ja riskienhallinta Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.1.2014- lukien
1.10 Konserniohjeet 1.10.2013.pdf1.10 Konserniohjeet 1.10.2013
1.11 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje 2016.pdf1.11 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje 2016
1.12 A Hankintaohjeet 1.7.2017.pdf1.12 A Hankintaohjeet 1.7.2017
1.12 A Hankintaohjeet 2012.pdf1.12 A Hankintaohjeet 2012
1.12 B Hankkijan toimintaohje 1.1.2016.pdf1.12 B Hankkijan toimintaohje 1.1.2016
1.12 B Hankkijan toimintaohje 1.7.2017.pdf1.12 B Hankkijan toimintaohje 1.7.2017
1.12 C Hankintavaltuudet 1.1.2016 lukien.pdf1.12 C Hankintavaltuudet 1.1.2016 lukien
1.12 C Hankintavaltuudet ja palvelujen sekä irtaimiston myyntivaltuudet Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.7.2017.pdf1.12 C Hankintavaltuudet ja palvelujen sekä irtaimiston myyntivaltuudet Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.7.2017
1.13 Terveystieteellisen tutkimuksen ohje.pdf1.13 Terveystieteellisen tutkimuksen ohje
1.15 Yhteistoimintasopimus 1.1.2016 -.pdf1.15 Yhteistoimintasopimus 1.1.2016 -
1.17 Liikelaitoksen johtosääntö 1.1.2009.pdf1.17 Liikelaitoksen johtosääntö 1.1.2009
1.18 Toimien kelpoisuusehdot.pdf1.18 Toimien kelpoisuusehdot
1.19 Satakunnan sairaanhoitopiirin viestintä- ja tiedotusohje.pdf1.19 Satakunnan sairaanhoitopiirin viestintä- ja tiedotusohje
1.20 Riskienhallintapolitiikka.pdf1.20 Riskienhallintapolitiikka
2.6 Sivutoimi ja kilpaileva toiminta sekä viranhaltijoiden ja työsuhteisten työntekijöiden esteellisyys.pdf2.6 Sivutoimi ja kilpaileva toiminta sekä viranhaltijoiden ja työsuhteisten työntekijöiden esteellisyys
Päivitetty: 5.3.2019 11:06