Asiakasraati

Asiakasraadin tavoitteena on ottaa asiakkaat mukaan tasavertaisina kumppaneina palveluiden suunnitteluun, tuottamiseen ja kehittämiseen. Satakunnan sairaanhoitopiirin asiakasraati tukee Satasairaalan suunnittelutyötä ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämistä.

Asiakasraati aloitti toimintansa 2015. Asiakasraati kokoontuu säännöllisesti ja tekee arviointikäyntejä eri yksiköihin. Asiakasraadissa on tällä hetkellä 16 jäsentä. Raadin kokoonpanoa täydennetään tarpeen mukaan.  Mikäli olet kiinnostunut asiakasraadin toiminnasta. Ota yhteyttä!

 

Asiakaspalvelupäällikkö, asiakasraadin sihteeri
Mari Viljanen-Peuraniemi
puhelin 044 707 7000

Päivitetty: 22.1.2018 13:11

Yhteystiedot


Toiminnallinen suunnittelu

Projektijohtaja
Anssi Luoma,
puhelin 044 707 6500