​Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84§:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tietyin edellytyksin tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.


Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen

Sidonnaisuusilmoitukset

Päivitetty: 9.5.2018 11:08

​Yhteystiedot


Reviisori

Kirsi Kangasharju
puhelin 044 707 7788