Psykiatrian erikoisalat

Psykiatrian erikoisalat

Psykiatrisen hoidon toimialue vastaa psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Yhteistyössä mukana ovat kuntien perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi.

Psykiatrian erikoisalat ovat:

Lastenpsykiatria

Nuorisopsykiatria

Psykiatria

Päivitetty: 22.1.2016 12:16