Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Satakunnan sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämistoiminnan tehtävänä on

  • kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
  • luoda omalta osaltaan laaja-alaista yhteistoimintaa erikoissairaanhoidon, peruspalvelujen ja muiden toimijoiden välillä, sekä 
  • tukea sosiaali- ja terveydenhuollon alaan liittyvää tutkimusta.

Sairaanhoitopiirissä on meneillään useita tutkimus- ja kehittämishankkeita, joista osaa sairaanhoitopiiri hallinnoi itse ja osassa toimii kumppanina.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaavat johtajaylilääkäri (kehittämishankkeet, valtion tutkimusrahoitus) ja hallintoylihoitaja (sisäinen hoitotyön kehittäminen, hoitotieteellinen tutkimus).

Vastuualueella työskentelevät asiantuntijatehtävissä hanketoiminnan päällikkö (kehittämishankkeet, valtion tutkimusrahoitus) ja kehittämisylihoitaja (sisäinen hoitotyön kehittäminen, hoitotieteellinen tutkimus), jotka vastaavat tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskeviin kysymyksiin.


TYKS ERVA Tiede jatutkimusstrategia FINAL 30.4.2013

ERVA hoitotieteellinen tutkimusohjelma 2016-2018

Päivitetty: 4.3.2019 8:56

Yhteystiedot


Johtajaylilääkäri

Eija Vaula

puhelin 044 707 7508


Hallintoylihoitaja
Paula Asikainen
puhelin 02 627 7783
tai 044 707 7883


Hanketoiminnan päällikkö
Mari Niemi
puhelin 02 627 7795
tai 044 707 7795


Kehittämisylihoitaja
Marita Koivunen
puhelin 044 707 7887