Länsi 2012-2013

Länsi 2012 & 2013- ja Toimintakykyisenä ikääntyminen -hankkeiden juurtumisen ja vaikuttavuuden nykytilan selvitys, Turun kaupunki, Pikassos Oy ja Tuomas Toivonen 2015


Länsi 2012 - Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön hanke ajalla 1.3.2010 - 31.10.2012  ja

Länsi 2013 - Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke ajalla 1.10.2012 - 31.10.2013 

 

THL:n julkaisu 19_2013 ITÄ KOHTAA LÄNNEN - Mielisuunnitelmaa toteuttamassa 2010 - 2013 on saatavilla THL:n sivuilta sähköisessä muodossa, johon on linkki alla:

ITÄ KOHTAA LÄNNEN - Mielisuunnitelmaa toteuttamassa 2010 - 2013 -julkaisu 19/2013

 

Länsi 2012 -hanke 1.3.2010 - 31.10.2012:

Hankesuunnitelma

Länsi 2012 -hankkeen väliarviointiraportti

Länsi 2012 -hankkeen arviointiraportti  

 

Länsi 2012 -hankkeen loppuraportti liitteineen:

Länsi 2012 -hankkeen loppuraportti  

Länsi 2012 -hankkeen ohjausryhmän jäsenet

Länsi 2012 -hankkeen henkilostomenot 1.10.2011 - 31.10.2012

Asiantuntijapalveluiden käyttö 1.10.2011 - 30.9.2012

Pilottien koulutusyhteenveto 1.10.2011 - 30.9.2012

 

Länsi 2012-hankkeen loppuraportin alaviitteet: 

Loppuraportin alaviite 1, Komminaho Pro gradu tutkielma

Loppuraportin alaviite 2, osallisuuden toteutuminen matriisi

Loppuraportin alaviite 3, THL:n raportti 6/2011

Porin PAKKA-kotisivut 

 

Länsi 2012 -hankkeen osakokonaisuuksien loppuraportit liitteineen: 

Eurajoen loppuraportti

Huittisten loppuraportti

Keski-Satakunnan ja Pyhäjärviseudun loppuraportti

Porin yta-alueen loppuraportti

Posan loppuraportti

Rauman loppuraportti

Satakunnan sairaanhoitopiirin Selma pilotin loppuraportti

Naantalin loppuraportti

Raisio-Rusko yta-alueen loppuraportti

Salon loppuraportti,  Verkkovinkkis

Salon loppuraportti liitteineen

Turun loppuraportti

Vakka-Suomen loppuraportti

 

Länsi 2013 -hanke 1.11.2012 - 31.10.2013:

Hankesuunnitelma

Länsi 2013 arviointiraportti

 

Länsi 2013 -hankkeen loppuraportti liitteineen: 

Länsi 2013 -hankkeen loppuraportti

Länsi 2013 -hankkeen ohjausryhmän jäsenet

Pilottien koulutusyhteenveto 1.10.2012 - 31.10.2013

Selvitys henkilöstömenoista 1.10.2012 - 31.10.2013

Asiantuntijapalveluiden käyttö 1.10.2012 - 31.10.2013

 

Länsi 2013 -hankkeen osakokonaisuuksien loppuraportit liitteineen:

Eurajoen loppuraportti

Huittisten loppuraportti

Keski-Satakunnan ja Pyhäjärviseudun loppuraportti liitteineen

Porin yta-alueen loppuraportti

PoSan loppuraportti

Rauman loppuraportti

SATSHP:n POLA loppuraportti

Naantalin loppuraportti liitteineen

Raisio-Rusko yta-alueen  loppuraportti

Salon loppuraportti

Turun loppuraportti liitteineen

Vakka-Suomen loppuraportti

Päivitetty: 10.3.2015 15:13