Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II –hanke jatkaa paljon palveluita käyttävien riskiryhmien, erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmaisten, palvelumallien kehittämistä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä riskiryhmien osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä palvelurakenteita muuttamalla ja luomalla asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja räätälöityjä palveluita palvelumuotoilun keinoin.

Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion tavoitteena on juurruttaa käytäntöön I-hankkeessa kehitettyjä asumisen tukea tarvitsevien mielenterveyskuntoutujien kotiutuksen ohjauksen mallia sekä mielenterveyskuntoutujien asumisen tuen tarpeen arvioinnin mallia sekä kehittää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Lisäksi tavoitteena on kehittää tapoja tunnistaa paljon palveluita käyttävät psykiatrian potilaat.  

 Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke jatkaa syksyllä 2013 alkanutta työtä. I-hanke päättyi 31.10.2015. Hanke sai jatkorahoituksen ja II-hankkeen toteutusaika on 1.11.2015–31.12.2016. Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio päättyy 31.10.2016.

 Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke on osa Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa eli KASTE-ohjelmaa.

 Hankkeen hallinnoija: Turun kaupunki

 Hankkeessa ovat mukana: 

Satakunnan sairaanhoitopiiri, Pori, Rauma, Raisio, Salo ja Turku

 Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion arvioidut kokonaiskustannukset ovat 75 000 euroa.

https://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke

Oikeita Palveluita Oikeaan Aikaan

 

PPPR2 SATSHP Loppuraportti Tavoitteet työ ja tulokset 2016 


 


 


 

Päivitetty: 9.11.2016 7:26

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Sirpa Vainio
puhelin 040 196 8621
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio

Projektisuunnittelija 
Minka Leino
puhelin 044 707 9282