​Psykiatrian kehittämis- ja tutkimusyksikkö

Psykiatrian kehittämis- ja tutkimusyksikkö (PSYKET) vastaa Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialuetta koskevien kehittämis- ja tutkimushankkeiden koordinoinnista sekä hankkeiden käynnistämisestä ja toteuttamisesta itsenäisesti ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Yksikkö toimii psykiatrian toimialuejohdon alaisuudessa sekä yhteistyössä SATSHP:n keskushallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminnan kanssa. PSYKET vastaa leimallisesti psykiatriaa koskevista hankkeista ja laajemmin sairaanhoitopiiriä koskevien hankkeiden koordinointi tapahtuu SATSHP:n keskushallinnossa. Yksikkö pyrkii aktiiviseen yhteistyöhön ulkoisten tahojen kuten yliopistojen kanssa, mutta tukee myös psykiatrian yksiköitä heidän kehittämistoiminnassaan ja auttaa mielellään onnistuneiden hankkeiden ja käytäntöjen laajemmassa hyödyntämisessä.


Ajankohtaisesti PSYKET toteuttaa useita psykiatriaa koskevia kehittämis- ja tutkimushankkeita: mm. psykiatristen potilaiden hoitoketjut Satakunnassa, asiakasnäkökulman vahvistaminen osana psykiatrian palveluita sekä nykyteknologian hyödyntämiseen psykiatrian palveluissa tähtäävät hankkeet. Lisäksi yksikkö tukee aktiivisesti sekä rekrytointia että opetuksen kehittämistä psykiatriassa.

Yhteyshenkilö:

Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu
vastuualuejohtaja, SATSHP/ Psykiatrian kehittämis- ja tutkimusyksikkö (PSYKET)
Puhelin 044 707 4564
etunimi.sukunimi@satasairaala.fi

Päivitetty: 21.1.2019 8:52