Kliinisten lääketutkimusten tukipalvelut

Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyy usein erilaisia tukipalveluita, kuten esimerkiksi laboratorio-, patologia-, kuvantaminen-, lääkehuolto-,  hankinta- ja logistiikkapalvelut. Palveluiden tarpeista on sovittava palveluita tuottavien yksiköiden kanssa.  

Satakunnan sairaanhoitopiirin yksiköissä tehtävät kliiniset lääketutkimukset (lääkkeiden osalta) on ilmoitettava sairaala-apteekkiin. Tutkimuslääkkeitä koordinoivan henkilön on
huomioitava lääkehuollolle koituvat kulut ja hänen on otettava yhteyttä sairaala-apteekkiin, jolloin sovitaan tarvittavista apteekkipalveluista.

Lisätietoa löytyy SataDiagin sivuilta.


Päivitetty: 24.9.2015 10:17