CityLinja

Satasairaalasta torille Ladataan...

Torilta Satasairaalaan Ladataan...

Joukkoliikenne kyytilikel.fi

Satasairaalan syke huhtikuussa

asiakaskokemuskyselyn 1076 vastaajasta suosittelisi Satakunnan sairaanhoitopiiriä

93

Sosiaalinen media

Tiilimäen kampukselle nousevan Satapsykiatrian uudisrakennustyömaalla tehtiin eilen ensimmäinen anturavalu.
Anturaperustukset valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä, ja sen jälkeen alkaa varsinainen runkovaihe. Talon runko valmistuu helmikuussa 2022. Satapsykiatrian uudisrakennus valmistuu kesällä 2023.
#erikoistunutsinuun #satasairaala #satapsykiatria

115
0

Lasten- ja naistentalo saa usein ihania lahjoituksia piristämään asiakkaitamme. 😍
Nämä turvalonkerot ja sukat lahjoitti LC Rauma.
Kiitos kaikille! ❤️
#satasairaala #erikoistunutsinuun

101
0

Satasairaalan uudisrakennuksen taidekilpailu on avattu!
Useimmat psykiatrisen erikoissairaanhoidon toiminnot tulevat siirtymään Satapsykiatrian uudisrakennukseen, joka valmistuu vuonna 2023. Taidekilpailulla haemme rakennuksen valoaulaan näyttävää, 21 metriä korkeaa tilaa hyödyntävää taidetta. Valoaula sijoittuu sairaalarakennuksen keskelle ja siihen on näköyhteys jokaiselta osastolta.
Taide on tärkeä osa sairaalaympäristöä. Kutsumme kuvataiteilijat mukaan taidekilpailuun! Lisätietoja nettisivullamme
https://www.satasairaala.fi/satasairaala/ajankohtaista/satasairaalan-uu…
https://www.satasairaala.fi/satasairaala/investoinnit/satapsykiatrian-t…
https://www.youtube.com/watch?v=9PznQ-o-sD8
#satasairaala #erikoistunutsinuun #sairaalataide

96
0

Uusi työ mietinnässä? Haemme SataDiagin ammattilaisten joukkoon sairaalakemistiä, välinehuoltajia, apulaisosastonhoitajaa, sairaalafyysikkoa sekä laboratoriohoitajia. Tutustu tarkemmin ja jätä hakemus sinua kiinnostavaan tehtävään: https://bit.ly/3msbjkt

11
0

Sairaalantie poistuu yleisestä käytöstä maanantaina 12.4.2021 Satapsykiatrian uudisrakennuksen työmaaliikenteen takia. Sairaalantiellä on sallittu vain työmaaliikenne ja tonteille ajo. Liikenneyhteys Sairaalantieltä Kehätielle eli Aluesisäänkäynti 3 poistuu käytöstä.
Synnyttäjien, lasten päivystyksen ja koko E-rakennuksen liikenne Kehätielle tapahtuu Maamiehenkadun kautta.
#satasairaala #erikoistunutsinuun

51
8
85
2

Teemme arvokasta ja tärkeää työtä autististen henkilöiden parissa. Vietämme parhaillaan autismitietoisuuden viikkoa 29.3.-4.4.2021. Torstaina 2.4. on myös YK:n julistama kansainvälinen autismitietoisuuden päivä.
Autismi on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka ilmenee jo varhaislapsuudessa. Autistisilla henkilöillä esiintyy hyvin vaihtelevia ja eriasteisia poikkeavuuksia omassa toiminnassaan. Nämä poikkeavuudet näkyvät mm. sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kommunikaatiossa sekä aistisäätelyssä. Autismi ei kuitenkaan ole pelkästään poikkeavaa toimintaa, sillä autistisilla henkilöillä on paljon vahvuuksia itsessään ja jokainen heistä on oma yksilönsä. He näkevät ja kokevat elämäänsä erilaisesti rikkaina.
Me tunnemme autismin ja olemme mukana levittämässä autismitietoutta.
https://youtu.be/Q7udsrTYyks
#satasairaala #erikoistunutsinuun #jokainenontärkeä #sosiaalipalvelut #autismiliitto

39
0

Tue lääketieteellistä tutkimustyötä ja anna vapaaehtoinen biopankkisuostumus. Biopankkiin kerätään näytteitä ja tietoa erilaisia tulevaisuuden tutkimustarpeita varten. Jokainen näyte on arvokas ja tärkeä.
Biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja salassa pidettävän tiedon tietoturvavaatimusten mukaisesti. Lue lisää Auria Biopankin sivuilta https://www.auria.fi/biopankki/
#AnnatkoLuvan

17
1

Ohjattua harjoittelua suorittavat sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opiskelijaohjaukseemme, joka ylsi kansallisessa vuoden 2020 CLES-arvioinnissa toiselle sijalle.
- Harjoitteluyksikössämme on opiskelijaystävällinen ilmapiiri ja ohjaus on monipuolista. Pääsemme osaksi moniammatillista tiimityöskentelyä, jonka keskiössä on potilas. Harjoittelu antaa valmiudet siirtyä uuteen ammattiin opintojen päätyttyä, kertovat sisätautiosastolla parhaillaan harjoittelua suorittavat Anni ja Essi, jotka kouluttautuvat lähihoitajista sairaanhoitajiksi.
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin, sekä tietojen ja taitojen, alaan liittyvien arvojen ja eettisten periaatteiden soveltamiseen työelämässä.
https://www.satasairaala.fi/satasairaala/ajankohtaista/satakunnan-saira…
#satasairaala #erikoistunutsinuun

146
1

Sairaanhoitaja tai alan loppuvaiheen opiskelija! Meillä on vielä sairaanhoitajan sijaisuuksia tarjolla keväälle ja kesälle. Jos kiinnostuit, ole pikaisesti yhteydessä rekrytointi@satasairaala.fi tai jätä hakemus tästä: https://bit.ly/2PmURFA.

23
0

Maakunnan tilannekeskus muodostaa palvelukokonaisuuden, missä terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen viranomaiset tekevät yhteistyötä apua tarvitsevan ihmisen hyväksi. Uusi toimintamalli helpottaa ja nopeuttaa viranomaisten välistä tiedonkulkua ja parantaa asiakkaan avunsaantia esimerkiksi erilaisissa onnettomuustilanteissa. Laajuudessaan Satakunnan maakunnallinen tilannekeskus on maanlaajuisesti ainutkertainen.
#satasairaala #erikoistunutsinuun

30
0

Olemme mukana Newsweek World’s Best Hospitals 2021 -listalla! Newsweek ja maailmanlaajuinen datatutkimusyritys Statista Inc ovat listanneet kolmatta kertaa maailman parhaat sairaalat. Listauksessa mukana olevat maat on valittu pääasiassa elintason / elinajanodotteen, väestönmäärän, sairaaloiden määrän ja tietojen saatavuuden perusteella. Luettelot perustuvat lääketieteen asiantuntijoiden suosituksiin, asiakastutkimuksiin ja keskeisten lääketieteellisten mittareiden tuloksiin. Listalle on nostettu yhteensä 2000 sairaalaa 25 maassa.
Lisätietoja Newsweekin nettisivuilta https://www.newsweek.com/best-hospitals-2021/finland
https://www.newsweek.com/best-hospitals-2021
#satasairaala #erikoistunutsinuun

59
0