CityLinja

Satasairaalasta torille Ladataan...

Torilta Satasairaalaan Ladataan...

Joukkoliikenne kyytilikel.fi

Satasairaalan syke marraskuussa

asiakaskokemuskyselyn vastaajista suosittelisi Satakunnan sairaanhoitopiiriä

81

Sosiaalinen media

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa 24/7 numerossa 02 623 4380.

Sosiaali- ja kriisipäivystys on ammattilaisen antamaa apua sosiaalisessa hätätilanteessa tai kriisitilanteissa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksellä varmistetaan, että kiireellisiä toimenpiteitä vaativissa tilanteissa sosiaalipalvelut ja akuutti kriisiapu ovat välittömästi asiakkaan saatavilla.

Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa puhelinneuvontaa, ohjausta ja paikan päälle tulevaa apua muun muassa seuraavissa äkillisissä tilanteissa:
🔹 perhe- ja lähisuhdeväkivalta
🔹 rikoksen uhrin auttaminen
🔹 lastensuojelulliset asiat
🔹 huoli aikuisesta
🔹 vanhusten ongelmat
🔹 äkillinen tilapäismajoituksen tarve
🔹 onnettomuudet ja kriisit.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja kriisityöntekijöitä. Auttaminen tapahtuu usein yhteistyössä muiden viranomaisten tai toimijoiden, kuten ensihoidon ja poliisin kanssa. Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa myös viranomaisille konsultaatio- ja virka-apua erilaisissa äkillisissä tilanteissa. Silloin kun sosiaalipäivystyksen työntekijät ovat kiireellisellä työtehtävällä, heillä ei ole mahdollisuutta vastata asiakaspuheluihin. Tällöin puhelut ohjautuvat vastaajaan ja työntekijät soittavat asiakkaalle takaisin.

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa tulee aina soittaa hätänumeroon. Kiireettömissä asioissa saat palvelut ensisijaisesti oman asuinalueesi sosiaalipalveluista tai ikääntyneiden palveluista.

17
0

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa 24/7 numerossa 02 623 4380.

Sosiaali- ja kriisipäivystys on ammattilaisen antamaa apua sosiaalisessa hätätilanteessa tai kriisitilanteissa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksellä varmistetaan, että kiireellisiä toimenpiteitä vaativissa tilanteissa sosiaalipalvelut ja akuutti kriisiapu ovat välittömästi asiakkaan saatavilla.

Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa puhelinneuvontaa, ohjausta ja paikan päälle tulevaa apua muun muassa seuraavissa äkillisissä tilanteissa:
🔹 perhe- ja lähisuhdeväkivalta
🔹 rikoksen uhrin auttaminen
🔹 lastensuojelulliset asiat
🔹 huoli aikuisesta
🔹 vanhusten ongelmat
🔹 äkillinen tilapäismajoituksen tarve
🔹 onnettomuudet ja kriisit.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja kriisityöntekijöitä. Auttaminen tapahtuu usein yhteistyössä muiden viranomaisten tai toimijoiden, kuten ensihoidon ja poliisin kanssa. Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa myös viranomaisille konsultaatio- ja virka-apua erilaisissa äkillisissä tilanteissa.
Silloin kun sosiaalipäivystyksen työntekijät ovat kiireellisellä työtehtävällä, heillä ei ole mahdollisuutta vastata asiakaspuheluihin. Tällöin puhelut ohjautuvat vastaajaan ja työntekijät soittavat asiakkaalle takaisin.

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa tulee aina soittaa hätänumeroon. Kiireettömissä asioissa saat palvelut ensisijaisesti oman asuinalueesi sosiaalipalveluista tai ikääntyneiden palveluista.

66
0

Satasairaalan haavakeskus on aloittanut toimintansa uusissa tiloissa. Koko hyvinvointialuetta palvelevan haavakeskuksen toimintaa on uudistettu ja laajennettu, sillä myös diabeettisten haavojen hoito keskitetty uuteen haavakeskukseen.

Haavakeskuksessa työskentelee viisi haavahoitajaa ja jalkaterapeutti. Lisäksi potilaita tutkivat ja hoitavat haavan syistä riippuen endokrinologi, gastrokirurgi, ihotautilääkäri, ortopedi, plastiikkakirurgi ja verisuonikirurgi. Kuvassa haavakeskuksen vastaava lääkäri, verisuonikirurgi Vesa Pihlajaniemi, haavahoitajat Sari Santanen, Marjaana Tuomisaari, Riikka Kleemola, Heli Björlin ja Jaana Korhonen sekä jalkaterapeutti Susanna Alminoja.

Haavakeskus sijaitsee Satasairaalan A-rakennuksen 2. kerroksessa.

#erikoistunutsinuun#satasairaala #sinunsatasairaala #meidänsatasairaala #satakunnanhyvinvointialue #sataha #haavakeskus #uudettilat #A2 #moniammatillinentyöryhmä #haavahoitaja #jalkaterapeutti

371
8

Kevätepidemia on taittunut ja henkilökunnan suu-nenäsuojuksen käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa kevennetään. Satakunnan hyvinvointialueella kirurgista suunenäsuojusta tai hengityksensuojainta ei enää käytetä hoitotyössä osastoilla tai yksiköissä potilaiden tai asiakkaiden hoidossa jatkuvasti, vaan suu-nenäsuojusta käytetään tilannekohtaiseen ohjeistukseen perustuen, kuten hengitystievirusten torjunnassa on aiemminkin toimittu.

Mikäli hengitystieinfektion oireista kärsivä henkilö hakeutuu tutkimuksiin tai hoitoon terveydenhuoltoon, tulee hänen huolehtia turvaväleistä ja käyttää suu-nenäsuojusta hoitoon hakeutuessaan, jotta jatkotartunnat voidaan välttää.

Lue lisää: https://satakunnanhyvinvointialue.fi/henkilokunnan-suu-nenasuojuksen-ka…

160
1

Tänään juhlitaan kansainvälistä selkokielen päivää!

Sosiaali- ja terveydenhuollon kieli on potilaille ja asiakkaille usein vaikeasti ymmärrettävää, mutta ihan lakienkin mukaan selkeä ja ymmärrettävä viestintä on asiakkaan oikeus. Lisäksi se tukee terveydestä huolehtimista ja turvaa hoidon onnistumista.

Me viestimme #RohkeastiSelkokielellä !
Meillä on esimerkiksi hoitoon tarkoitettuja ohjeita, joissa kapulakieli on heitetty romukoppaan ja tilalle napattu selkokieli. Näin tarjoamme haastavassa elämäntilanteessa oleville ihmisille ystävällisesti ja lämpimästi kerrottua asianmukaista ja selkeää tietoa.

Selkokieli on suomen kieltä, jota on tietoisesti muokattu helpommaksi lukea ja ymmärtää. Selkokieli tekee meistä yhdenvertaisia. Kun käytämme selkeää ja ymmärrettävää kieltä, emme sulje ketään ulkopuolelle vaikean kielen vuoksi.

#erikoistunutsinuun #satasairaala #satakunnanhyvinvointialue #sataha #selkokieli #RohkeastiSelkokielellä

13
0

Tiesitkö, että multa- ja kompostituotteissa saattaa olla legionellabakteereja? Jotta bakteerit eivät pääsisi sairastuttamaan ihmistä, kuivia tuotteita ei esimerkiksi kannata pöllyttää hengitysilmaan.
Käsiteltäessä multa- ja kompostituotteita on hyvä noudattaa seuraavia ohjeita:
• Vältä mullan ja kompostin pöllyttämistä hengitysilmaan.
• Suojaa käsissä olevat haavat ja rikkinäinen iho.
• Käytä suojakäsineitä ja pese lopuksi kädet huolellisesti.
• Avaa multapussi siten, että suuaukko on poispäin kasvoista.
• Kostuta multaa tai kompostia tarvittaessa alhaisella vedenpaineella, kuten vesikannun avulla.
• Pese multa- tai kompostimateriaalityövälineistä alhaisella vedenpaineella.
• Säilytä multapussit poissa auringosta, sillä auringossa säilytetyn pussin sisälämpötila 20–40°C on ihanteellinen legionellabakteerien lisääntymiselle.
• Jos pölyämistä ei voida muutoin vähentää, FFP-2 ja FFP-3-tason suojaimet suojaavat altistumiselta. Muista asetella suojain tiiviisti kasvoille.
Lue lisää https://thl.fi/fi/-/multa-ja-kompostituotteissa-saattaa-olla-legionella…

#satakunnanhyvinvointialue #sataha #satasairaala #erikoistunutsinuun #legionellabakteeri #thl

19
0

Hyvää kansainvälistä saavutettavuuspäivää!
Tiesitkö, että meillä työskentelee selkokielikoordinaattori?

Riikka Törnroos työskentelee selkokielikoordinaattorina viestintä- ja markkinointiyksikössä. Riikan työnkuva on varsin monipuolinen, sillä se sisältää niin selkokieleen, saavutettavuuteen kuin viestintä- ja markkinointiyksikön arkeen kuuluvia tehtäviä. Työpäivien sisältö vaihtelee itsenäiseen työskentelyyn painottuvista toimistopäivistä vuorovaikutteisiin koulutuspäiviin.
− Työpäivä voi sisältää esimerkiksi selkokielistettävien aineistojen työstämistä, saavutettavuuden edistämistä tai koulutusten valmistelua ja pitämistä. Samalla teen aktiivisesti yhteistyötä erityisesti asiakaspalvelukeskuksen ja vammaisneuvoston, sekä aikuisten toimialueen kanssa. Toimin aikuisten toimialueen viestintäpartnerina ja vastaan siitä, että toimialueen viestintätarpeet tulevat kuulluiksi ja huomioiduiksi, Riikka kuvailee.
Selkokieli ja tiedon saavutettavuus ovat erityisesti Riikan sydäntä lähellä. Selkeä, kaikille ymmärrettävä viestintä on tärkeää, kuten ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus.
− Työni arvopohjana toimii kaikkien oikeus saada tietoa ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla. Haluan, että hyvinvointialueella työskentelemme selkeän viestinnän periaattein. Olen ylpeä siitä, että minulla on mahdollisuus työskennellä Satakunnan hyvinvointialueella selkokielikoordinaattorina, sillä muilla hyvinvointialueilla vastaavaa nimikettä ei ole käytössä. Selkokielen tärkeyden ymmärtäminen on aidosti iso juttu, Riikka huomauttaa.

#satakunnanhyvinvointialue #sataha #selkokieli #saavutettavuus #kansainvälinensaavutettavuuspäivä #erikoistunutsinuun #satasairaala #meidänsatasairaala #sinunsatasairaala

132
3

Ota ystävä mukaan ja lähde Penkkilenkille tiistaina 23.5 klo 12-14 Porin keskustaan!
Penkkilenkki-tapahtumassa yhdistyvät liikkumisen ilo sekä erilaiset kulttuurielämykset.
Kävelyreitin varrella olevilla kuudella puistonpenkeillä voi levähtää ja nauttia ohjelmasta sekä ohjatusta toiminnasta. Lenkki on suunnattu ikääntyneille ja heidän läheisilleen.
Lenkin päätteeksi juodaan yhdessä kahvit. Kahvit tarjoaa Ikäystävällinen Pori -hanke.

Osallistumalla kuuden penkin toimintaan, järjestäjät tarjoavat kahvit Raatihuoneen puistossa.
Yksi leimakortti riittää koko seurueelle.

Penkkilenkin voi aloittaa miltä vaan penkiltä lenkin varrelta. Jokaisella penkillä on jaossa leimakortteja.

Säävaraus! Tapahtuman järjestää hyvinvointialueen Ikäystävällinen Pori -hanke yhteistyössä Porin kaupungin ja Porin seurakuntayhtymän kanssa.
Lue lisää: https://satakunnanhyvinvointialue.fi/penkkilenkki/

#satakunnanhyvinvointialue #sataha #erikoistunutsinuun #satasairaala #meidänsatasairaala #sinunsatasairaala #penkkilenkki

10
0

15.–22.5. vietetään eurooppalaista hiv-testausviikkoa. Suomessa hivin hoito on ensiluokkaista. Haasteena on kuitenkin se, että merkittävä osa, 63 % uusista hiv-tartunnoista todetaan myöhään. Tämä tarkoittaa, että hiv-tartunta diagnosoidaan vasta, kun hiv on jo edennyt pitkälle, jopa aids-vaiheeseen asti. Tälläkin hetkellä noin 800 suomalaista ei tiedä omasta hiv-tartunnastaan. Hiv-testaus on ainoa keino näiden tartuntojen löytämiseksi. Tartunnan saaneen terveydentilan ennuste on sitä parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa tartunta löydetään.

Tiesitkö sinä nämä faktat hiv-testauksesta ja hivistä?

hiv-testiin kannattaa hakeutua, jos on ollut yhdynnässä ilman kondomia. Hiv-testissä käyminen tarvittaessa, on omasta ja kumppanien terveydestä huolehtimista.
Hiv-testiin voi hakeutua aikaisintaan 3 viikkoa suojaamattoman seksin jälkeen. Negatiivinen hiv-testi on luotettava 3 kuukautta seksitilanteen jälkeen.
Hiv-testiin pääsee maksutta omalla terveysasemalla, sukupuolitautien poliklinikalla ja opiskelijaterveydenhuollossa.
Tänä päivänä hiviä voidaan hoitaa niin, että hiv-tartunnan saanut pysyy terveenä. Hiv ei myöskään tartu hiv-tartunnan saaneelta, joka on toimivalla lääkityksellä.
Meillä kaikilla on hiv-status – tiedäthän sinä omasi?

Tietoa hivistä löydät Hivpointin sivuilta: hivpoint.fi

#satakunnanhyvinvointialue #sataha #erikoistunutsinuun #satasairaala #hivpoint #testausviikko #eurotestweek #hiv #hiv-testaus

6
0

Porin Tiilimäen sairaalakampukselle nousseen Satapsykiatrian uudisrakennuksen rakennus- ja viimeistelytyöt ovat loppusuoralla.
Satapsykiatrian rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2021 ja tällä hetkellä menossa ovat rakennuksen viimeistelytyöt.
S-rakennuksen valmistuminen ja mielenterveyspalveluiden yhdistyminen somaattisen erikoissairaanhoidon läheisyyteen on suuri toiminnallinen siirtymä.
— Psykiatrian näkökulmasta tämä on valtava muutos, kun useiden yksiköiden toimintakulttuurit yhdistetään, sanoo ylihoitaja Jussi Hänti.
Rakennus on suunniteltu erityisesti turvallisuuteen ja viihtyisyyteen huomiota kiinnittäen. Tilaratkaisut ovat ajateltu mahdollisimman monikäyttöisiksi ja helposti muunneltaviksi niin asiakkaille kuin henkilökunnallekin.

S-rakennuksen työmaalla ovat tehneet töitä päivittäin sadat ammattilaiset.
Pihatöiden viimeistely käynnistyy piakkoin ja rakennus luovutetaan Satapsykiatrin käyttöön toukokuun lopussa.

Lue lisää https://satakunnanhyvinvointialue.fi/satasairaalan-uuden-s-rakennuksen-…

#satakunnanhyvinvointialue #sataha #erikoistunutsinuun #satasairaala #meidänsatasairaala #sinunsatasairaala #satapsykiatria

288
3

“Joskus äitiys on suurempi voima kuin luonnonlait.”
― Barbara Kingsolver

Ihanaa äitienpäivää ❤️

#satakunnanhyvinvointialue #sataha #erikoistunutsinuun #satasairaala #meidänsatasairaala #sinunsatasairaala #äitienpäivä

31
0

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla kannustetaan Käärijää!
🫲🏼🟢🟢😀🟢🟢🫱🏼

#satasairaalasynnytykset
#satasairaalanlastenjanaistentalo
#satasairaala
#erikoistunutsinuun
#satakunnanhyvinvointialue #sataha
#eurovisionsongcontest
#käärijä
#chachacha

419
6