Hoitotyö

Kuvassa sairaanhoitaja ja lapsi potilashuoneessa

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelee noin 7 400 hoitotyön ammattihenkilöä, joista Satakunnan sairaanhoitopiirissä työskentelee noin 2200. Hoitotyötä toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityistasolla eri toimintaympäristöissä poliklinikoilla, tutkimus-, kuntoutus- ja toimenpideyksiköissä, osastoilla sekä liikkuvina ja etäpalveluina ja asiakkaan kotona.