Näyttöön perustuva toiminta

Näyttöön perustuva toiminta on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon käyttöä potilaan hoidossa ja hänen läheistensä huomioimisessa.

Tavoitteena on vastata hoidon tarpeeseen käyttäen vaikuttavaksi todettuja menetelmiä ja käytäntöjä.

Kehittämistoiminta perustuu Satakunnan sairaanhoitopiirin Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmaan vuosille 2020-2023 sekä TYKS-erva hoitotieteellisessä tutkimusohjelmassa määriteltyihin painopistealueisiin.

Näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseksi Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii yhteistyössä eri yliopistojen hoitotieteellistä tutkimusta tuottavien yksiköiden, ammattikorkeakoulujen sekä Hoitotyön tutkimussäätiön ja Suomen JBI yhteistyökeskuksen kanssa.

JBI-tietokannat ja Käypä hoito -suositukset tuovat tutkitun tiedon lähelle jokaista hoitotyön tekijää.

Potilasturvallisuus on osa potilaiden laadukasta ja korkeatasoista hoitoa.

Hoitotyön kirjaaminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä perustuu kansalliseen hoitotyön rakenteisen kirjaamismalliin ja käytössä on RAFAELA®-hoitoisuusluokitus.