Käyttöoikeudet SATSHP:n ulkopuolisille organisaatioille

Käyttöoikeudet Satasairaalan ulkopuolisille organisaatioille

Tietojärjestelmien käyttöoikeushakemus Satakunnan sairaanhoitopiirin ulkopuolisten organisaatioiden käyttäjille, kuten eri sairaanhoitopiirien terveyskeskukset, sairaalat ja yksityisten terveydenhuollon organisaatiot. 2M IT Oy:n yhteistyökumppaneiden tunnustarpeet pyydetään suoraan 2M IT Oy:n yhteyshenkilöltä, ei käytetä tätä hakemusta.

Satakunnan alueen terveyskeskusten käyttöoikeuspyynnöt tehdään terveyskeskuksesta vain sähköisen palvelukanavan kautta. Pyynnöt osoitetaan omassa organisaatiossa käyttöoikeuksia tekevälle henkilölle, joka tekee sähköisen pyynnön 2M-IT:lle.

Käyttöoikeushakemus aukeaa pdf-tiedostona ja se täytetään tietokoneella, jonka jälkeen hakemus tulostetaan ja lähetetään hakemuksessa olevaan osoitteeseen.

ATK-järjestelmien käyttöoikeushakemus Satakunnan sairaanhoitopiirin ulkopuolisten organisaatioiden käyttäjille(Kuuntele).

Kysymyksissä ja ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä 2M IT Oy:n palvelupisteeseen, puhelin 01019 8220.