Lääketieteen opiskelijat

Toimivan terveydenhuollon keskeinen edellytys on pätevän ammattihenkilöstön kouluttaminen. Sairaaloiden ja terveyskeskusten toimintaan kuuluu oleellisena osana lääkäreiden ja monien muiden terveydenhuoltoalan opiskelijoiden kouluttaminen, henkilökunnan perus- ja täydennyskoulutus sekä tutkimustyö.

Opetuksesta vastaavat kunkin erikoisalan lääkäriopettajat, jotka opetuksen ohella toimivat potilastyössä ja tekevät usein myös tutkimustyötä. Lääkäri-opettajien ja muun henkilökunnan kanssa yhteistyössä toimivat opetushoitajat, jotka huolehtivat opetuksen käytännön järjestelyistä.

Kliiniset opettajat erikoisaloittain 2021

•    Anestesiologia: Ville Pyylampi
•    Ihotautioppi: Tiina Milan
•    Keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia: Henrik Söderström
•    Kirurgia: Harri Hakovirta, professori
•    Kirurgia: Teemu Joutsi, Veera Mäntylä
•    Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi: Iisa Mansikka ja Sarita Murtojärvi
•    Lastentautioppi: Suvi-Tuuli Pihlajaniemi
•    Neurologia: Mika Martikainen, apulaisprofessori
•    Nuorisopsykiatria: Anna Mäkelä
•    Psykiatria: Jyrki Korkeila, professori
•    Psykiatria:
•    Silmätautioppi: Kaarina Mäkinen
•    Sisätautioppi: Hannu Järveläinen, professori
•    Sisätautioppi: Jarkko Karihuhta
•    Synnytys- ja naistentautioppi: Anna Aromaa

Opetushoitajat ovat Sari Alakulju-Kuusisto (operatiivisen hoidon ja naistentautien toimialueen oppiaineet) ja Marju Sjösten (konservatiivisen hoidon ja lastentautien toimialueen oppiaineet sekä nuorisopsykiatria).