Harjoittelu

Harjoitteluyksikkökohtaiset saapumiseen liittyvät ohjeet löydät Jobiili-ilmoituksista. Satasairaalaan (Satakunnan keskussairaalaan) harjoittelemaan tulevia opiskelijoita pyydetään hakemaan neuvonnasta ns. kulkulupatunnistin ja pukukaapin avain jo edellisellä viikolla tai viimeistään harjoittelun ensimmäisenä päivänä. Harjoittelun ajaksi saat Satakunnan sairaanhoitopiiristä suojavaatteen. Muista tuoda mukanasi nimineula, työkengät ja sukat. Harjoittelun aikana voit aterioida SATSHP:n henkilöstöravintolassa. 
Harjoittelun aikana sinun tulee:

  • toimia potilaslähtöisesti ja kollegiaalisesti,

  • suunnitella työvuorosi ensisijaisesti oman ohjaajasi tai ohjaajiesi työvuorojen mukaisesti oppilaitosten työvuorolistoille, vuorotyöyksiköissä myös opiskelijat tekevät vuorotyötä ja viikonloppuvuoroja,

  • käyttää harjoitteluyksikössäsi oppimispäiväkirjaa oppimistasi ja palautteen saamista edistämään ja

  • käyttää lääkehoitopassia (sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja- ja röntgenhoitajaopiskelijat).

Opiskelijan oikeudet: 
1. Opiskelijalla on oikeus ohjaukseen, oppimiseen ja harjoitteluun tasavertaisena moniammatillisen työryhmän jäsenenä hyvässä oppimisympäristössä. 
2. Opiskelijalla on oikeus tulla kohdelluksi ammatillisesti. 
3. Opiskelijalla on oikeus edistymistään ja tavoitteidensa saavuttamista koskevaan perusteltuun palautteeseen ja arviointiin. 

Opiskelijan velvollisuudet: 
1. Opiskelijalla on velvollisuus noudattaa sosiaali- ja terveysalan juridisia ja eettisiä periaatteita huomioiden erityisesti potilas- ja työturvallisuus sekä salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. 
2. Opiskelijalla on velvollisuus käyttäytyä ammatillisesti. 
3. Opiskelijalla on velvollisuus antaa palautetta harjoittelujaksosta ja oppimisympäristöstä. 
4. Opiskelijalla on vastuu oppimisestaan ja toiminnastaan

Liitetiedostot