Harjoitteluun valmistautuminen

Satakunnan sairaanhoitopiirissä ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikkansa itse Jobiili- palvelusta. Ammatillisen koulutuksen työssäoppimispaikat sairaanhoitopiirin edustaja sopii oppilaitosten edustajien/opettajien kanssa keskitetysti. Harjoittelupaikkoja on kysyntään nähden vähän ja siksi sinun tulee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tiedottaa, jos joudut muuttamaan harjoitteluajankohtaa tai perumaan sen kokonaan.

Voit itse vaikuttaa harjoittelun onnistumiseen mm. kertaamalla harjoitteluyksikössä tarvittavia perustietoja ja taitoja sekä olemalla aktiivinen ja vastuullinen harjoitteluprosessin alusta lähtien.  Lisäksi sinun tulee tutustua infektioyksikkömme sairaalahygieniaohjeisiin henkilökunnalle ja opiskelijoille .

Harjoittelu Satasairaalassa edellyttää tietoturvan ja tietosuojan verkkokoulun suorittamista. Tätä varten sinulle luodaan käyttäjätunnus ja salasana. Sinulle lähetetään ohjeistus verkkokouluun kirjautumisesta ennen harjoittelujakson alkamista. Suoritetusta tietoturvan ja tietosuojan verkkokoulun saat todistuksen. Verkkokoulu tulee olla suoritettuna ennen harjoittelujakson alkamista. 

Harjoittelujakson aikana pääset tutustumaan SATSHP:ssä käytössä olevaan LifeCare – potilastietojärjestelmään.  LifeCare -potilastietojärjestelmässä luet ja kirjaat potilaskertomusmerkintöjä omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Nimetty lähiohjaaja tai tilanteesta riippuen muu ohjaaja hyväksyy tekemäsi merkinnät.