Harjoitteluun valmistautuminen

Satakunnan sairaanhoitopiirin ammattikorkeakouluopiskelijoille osoitettuihin harjoittelupaikkoihin voi tutustua ja niitä voi varata Jobiilissa.

Varaa harjoittelupaikka huomioiden oppilaitoksesta saamasi ohjeet. Toisen asteen työssäoppimispaikat sairaanhoitopiiri sopii oppilaitosten edustajien/opettajien kanssa keskitetysti. Harjoittelupaikkoja on kysyntään nähden vähän ja siksi sinun tulee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tiedottaa, jos joudut muuttamaan harjoitteluajankohtaa tai perumaan sen kokonaan.

Varmista hyvä ohjaus ja oppiminen olemalla aktiivinen ja vastuullinen harjoitteluprosessin alusta lähtien. Tutustu Jobiili – sivuilla olevien ilmoitusten avulla siihen, mitä kukin harjoittelupaikka edellyttää opiskelijalta. Jotta sinulle nimetty lähiohjaaja voi valmistautua tuloosi ja suunnitella yksilöllistä ohjausta, sinun tulee huolehtia että hänellä on etukäteen käytettävissään kuvaus aikaisemmista opinnoistasi ja harjoittelupaikoistasi sekä alustavat tavoitteesi harjoittelujaksolle (CV eli curriculum vitae).

Sinun kannattaa etukäteen kerrata harjoittelualaan liittyviä teoriaopintoja ja tutustua harjoitteluyksikön mahdollisesti suosittelemaan kirjallisuuteen tai muuhun materiaaliin sekä Infektioyksikkömme sairaalahygieniaohjeisiin henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Tietoverkkotunnusten saamiseksi sinun tulee toimittaa harjoitteluyksikköön (ei sähköpostitse, ei puhelimitse) noin kaksi viikkoa ennen harjoittelujakson alkua koko nimesi, henkilötunnuksesi sekä harjoittelujaksosi alkamis- ja päättymispäivämäärät. Ennen kuin sinulle luovutetaan tietoverkkotunnukset, sinun tulee esittää todistus suoritetusta KanTa.fi -sivuston Tietojen turvallinen käsittely verkkokoulu -osuudesta. Lisäksi sinun on tutustuttava sairaanhoitopiirin tietoturvapolitiikkaan.

 

Harjoittelujakson aikana pääset tutustumaan SATSHP:ssä käytössä olevaan Effica – potilastietojärjestelmään.  Effica -potilastietojärjestelmässä opiskelija lukee ja kirjaa potilaskertomusmerkintöjä omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan. Opiskelijan nimetty lähiohjaaja tai tilanteesta riippuen muu ohjaaja hyväksyy opiskelijan tekemät merkinnät.