Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Alueellinen Hyte-työryhmä vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Satakunnassa.

Alueellisiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteiksi on valittu:

 • liikunnan lisääminen
 • nikotiinittoman elämän edistäminen
 • päihteiden käytön vähentäminen
 • tapaturmien ehkäisy
 • ylipainon ja lihavuuden vähentäminen.

Järjestämissuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty Satakunnan sairaanhoitopiirin valtuustossa 3.6.2019.


Ravitsemuksella hyvinvointia-sivusto on avattu, hyödynnä!

Ravitsemuksella hyvinvointia - sivusto

Tämän päivän hyte-treffit materiaalit löytyvät tämän linkin takaa:

https://owncloud.thl.fi/index.php/s/ogj0LmUk7UqTrSi?path=%2F12.2.2021

Painavaa asiaa ravitsemuksesta.

 

Vinkkejä hyvinvoinnista huolehtimiseen

Tukitoimia poikkeusolosuhteisiin – ohessa linkkejä

 1. Tietoa satakuntalaisten järjestöjen toiminnasta: Järjestöjen palveluita Satakunnassa | Satakunnan yhteisökeskus (yhteisokeskus.fi)
 2. THL:n sivuilla kuntien tukimuotoja eri kunnista. Uusia tukimuotoja voivat kunnat lähettää osoitteella nella.savolainen@thl.fi ja tapani.kauppinen@thl.fi 
 3. THL:n sivuilla tietoa huolen ja jaksamisen tuesta. 
 4. THL:n sivuilla neuvoja päihteiden käyttäjälle koronaepidemian aikana.

Liikuntavinkkejä meille kaikille:

 

Satakuntalaisten hyvinvointikertomus

Satakuntalaisten hyvinvointikertomus vuoteen 2019 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2024 on valmistunut.

 

Lounais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus 2015
Satakunta ja Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle on luotu yhteinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, jonka tavoitteena on

 • koota yhteen tavoitteita ja toimenpiteitä valtakunnallisista ja alueellisista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmista ja ohjelmista
 • koota yhdessä sovittujen alueellisten hyvinvointi- ja terveysosoittimien perusteella tietoa väestön terveyden ja hyvinvoinnin nykytilanteesta ja kehityksen suunnasta
 • linjata näiden tietojen perusteella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueelliset painopisteet
 • laatia alueellinen hyvinvointisuunnitelma näiden painopisteiden edistämiseksi ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi.

Tehdyn alueellisen hyvinvointikertomuksen ja – suunnitelman tarkoituksena oli luoda hyödynnettävä malli kunnille hyvinvointityön edistämiseksi.

 

Elintapaohjaus

Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) velvoitetaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää alueelliseen terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen sekä asiantuntemuksen tarjoamiseen kunnille.

Satakunnan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö tukee elintapaohjauksen kehittämistä osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä potilaan parhaaksi.

Elintavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin ja terveyteen. Elintapojen muutoksella voidaan vähentää terveysriskejä.

Satakuntalaisen väestön hyväksi toimii:

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ehkäisevän päihdetyön verkostot
 • elintapahankkeet, kuten SataLipake ja Selvin päin Satakunnassa.

Satakunnan sairaanhoitopiiri ja yhteistyökumppanit eri hallinnon alueilla tekevät yhteistyötä. On tärkeää saada elintapaohjaus näkyväksi osaksi terveyden edistämistä ja sairauden hoitoa maakunnallisesti sekä kerätä tietoa sen vaikuttavuudesta.

 

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry

Satakunnan sairaanhoitopiiri kuuluu Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:een. Terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot -verkoston toiminnassa terveyden edistäminen käsittää:

 • potilaiden terveyden edistämisen
 • terveellisen organisaation
 • henkilökunnan terveyden edistämisen
 • väestön terveyden edistämisen.

Verkoston tarkoituksena on kannustaa terveydenhuollon organisaatioita sisällyttämään systemaattinen terveyden edistämisen näkökulma päivittäiseen toimintakulttuuriin ja tehokkaaseen parantavaan hoitoon.

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n kautta sairaanhoitopiiri kuuluu myös kansainväliseen WHO:n alaiseen Health Promoting Hospitals (HPH) -verkostoon.