Koulutus

Tällä sivulla julkaistaan SATSHP:n perusterveydenhuollon yksikön järjestämät täydennyskoulutukset Satakunnan alueella. Lisätietoa koulutuksista saat Täydennyskoulutuksen sivuilta.

Tulevat koulutukset

Barnahus-hankeen koulutuspäivä TEAMS-yhteydellä 26.10.2020
 

Mitä uutta lasten, nuorten ja aikuisten lihavuudesta – lihavuuden Käypä hoito -suositus käyttöön

Seminaari on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -yksikön ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n järjestämä. Se on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon sekä kaikille toimijoille, jotka edistävät terveyttä ja painonhallintaa tukevien elintapojen toteutumista.

Tilaisuus on 11.9.2020 kello 10.00-16.30.
Ohjelma ja videointi: https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/5764308. Ilmoittautumista ei tarvita.

Koulutuksessa käsitellään päivitettyä Lihavuuden Käypä hoito -suositusta, joka sisältää lasten, nuorten ja aikuisten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon. Lisäksi päivän aikana käydään läpi elintapaneuvontaa ja lihavuuden puheeksi ottamista, kansallisia ravitsemussuosituksia eri-ikäisille ja lihavuuden ehkäisyä yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

 

Luentomateriaalit

Ennakkoarviointi ja sähköinen hyvinvointikertomus
- välineet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mittaamiseen 20.5.2019

Kuntien ja maakunnan ennakkoarvioinnin perusteet /Haapasalo

Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttö ja toiminnallisuus /Haapasalo

Ennakkoarviointi (EVA) tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä /Kauppinen

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojekti /Nieminen


Tupakoimattomana leikkaukseen 19.3.2018

Tupakoimattomana leikkaukseen -toimintamalli,
Reetta-Maija Luhta

Perusterveydenhuollon osuus tupakasta vieroitukseen,
Leena Peltomaa

Tupakatta paranet paremmin,
Jorma Hannukainen

Tupakkariippuvuus, puheeksiotto ja motivointi,
Patrick Sandström

Tupakoimattomuuden tärkeys keuhkolääkärin näkökulmasta,
Eija Nieminen