Perusterveydenhuollon yksikkö

Perusterveydenhuollon yksikkö antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja palveluketjujen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtii henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta.

Yksikön pääprosessit

  1. Järjestämissuunnitelman tukeminen

  2. Väestön terveysseurantatiedot

  3. Hoito- ja kuntoutusketjut

  4. Täydennyskoulutuksen tukeminen

  5. Tutkimuksen ja kehittämisen tukeminen

  6. Henkilöstötarpeen arviointi terveydenhuollossa

  7. Yleislääketieteen erityis- ja erikoislääkärikoulutuksen tukeminen Satakunnassa

 

Ketjulähettitoiminta

Ketjulähettitoiminta on alkanut SATSHP:n alueella yhteistyön vahvistamiseksi peruspalvelujen ja erikoisapalvelujen välillä.

Ketjulähettitoiminta Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Ketjulähettikysely pth lääkärit

Ketjulähettikysely pth hoitohenkilökunta

Tietosuojasitoumus lähetit 

Palautelomake erikoissairaanhoidosta