Perusterveydenhuollon yksikkö

Perusterveydenhuollon yksikkö antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja palveluketjujen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtii henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta.

Yksikön pääprosessit

  1. Järjestämissuunnitelman tukeminen

  2. Väestön terveysseurantatiedot. Alueellisen hyvinvointikertomuksen työstäminen alueen yhteistyötahojen kanssa.

  3. Hoito- ja kuntoutusketjut

  4. Täydennyskoulutuksen tukeminen

  5. Tutkimuksen ja kehittämisen tukeminen

  6. Henkilöstötarpeen arviointi terveydenhuollossa

  7. Yleislääketieteen erityis- ja erikoislääkärikoulutuksen tukeminen Satakunnassa

 

Ketjulähettitoiminta

Ketjulähettitoiminta on alkanut SATSHP:n alueella yhteistyön vahvistamiseksi peruspalvelujen ja erikoisapalvelujen välillä.

Ketjulähettitoiminta Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Ketjulähettikysely pth lääkärit

Ketjulähettikysely pth hoitohenkilökunta

Tietosuojasitoumus lähetit 

Palautelomake erikoissairaanhoidosta

 

Tupakoimattomana leikkaukseen (TupLei)

Tupakoimattomuus ennen leikkausta nopeuttaa toipumista ja vähentää leikkauksiin liittyviä riskejä. Potilaan kannustaminen nikotiinittomaan elämään on terveydenhuollon ammattilaisten tehtäväkenttää. Ohessa yhteystietoja, josta potilas voi hakea apua!

Tupakoimattomana leikkaukseen