Terveydenhuollon varmennekortit

Väestörekisterikeskuksen myöntämän terveydenhuollon varmennekortin (VRK-kortti) voi tilata Satakunnan sairaanhoitopiirin rekisteröintipisteestä myös yksityisille terveydenhuollon ammattilaisille. Terveydenhuollon ammattikortin käyttäjinä on koko Valviran Terhikki-rekisteriin kuuluva terveydenhuollon ammattihenkilöstö. 

SATSHP:n ulkopuolisten VRK-korttien tilaaminen on maksullinen palvelu (20€). VRK-kortin tilaamista varten on varattava aika osoitteesta https://www.slsystems.fi/medbit