Lääkehuolto

Lääkehuolto on osa Satakunnan sairaanhoitopiirin SataDiag -liikelaitosta. Lääkehuolto toimii noin 45 työntekijän voimin Satasairaalan sairaala-apteekissa.

Asiakkainamme ovat kaikki Satakunnan alueen julkisen sektorin sairaalat, terveyskeskukset, vanhainkodit ja hoitolaitokset. Sairaala-apteekki ei voi lainsäädännön vuoksi palvella yksityisasiakkaita.

Lääkehuollon toiminta-ajatus on tuottaa asiakkaille kustannustehokkaasti laadukkaita lääkehuollon palveluja.

Lääkehuollon keskeisiä toimintoja ja palveluja ovat:

  • Kustannustehokas lääkelogistiikka (lääkkeiden hankinta, varastointi ja jakelu)
  • Korkealuokkainen ja vaativa lääke- ja solunsalpaajavalmistus
  • Lääkeinformaatio ja koulutus
  • Lääke- ja lääkitysturvallisuuden edistäminen
  • Lääkkeiden käytön valvonta ja seuranta
  • Kliinisten lääketutkimusten tukipalvelut
  • Potilaskohtainen koneellinen annosjakelupalvelu
  • Osastofarmasia
  • Lääkityksen kokonaisarviointipalvelu