Lääkehuolto

SataDiag lääkehuolto on osa Satakunnan sairaanhoitopiirin SataDiag -liikelaitosta. Lääkehuolto toimii viidessä toimipisteessä noin 40 työntekijän voimin: sairaala-apteekki Satasairaalassa sekä lääkekeskukset Rauman aluesairaalassa, Harjavallan sairaalassa, Porin perusturvakeskuksessa ja Kankaanpään terveyskeskuksessa.

Asiakkainamme ovat lähes koko Satakunnan alueen julkisen sektorin sairaalat, terveyskeskukset sekä vanhainkodit. Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset eivät voi lainsäädännön vuoksi palvella yksityisasiakkaita.

Lääkehuollon toiminta-ajatus on tuottaa asiakkaille kustannustehokkaasti laadukkaita lääkehuollon palveluja.

​Lääkehuollon keskeisiä toimintoja ja palveluja ovat:

  • Kustannustehokas lääkelogistiikka (lääkkeiden hankinta, varastointi ja jakelu)
  • Korkealuokkainen ja vaativa lääke- ja solunsalpaajavalmistus
  • Lääkeinformaatio ja koulutus
  • Lääke- ja lääkitysturvallisuuden edistäminen
  • Lääkkeiden käytön valvonta ja seuranta
  • Kliinisten lääketutkimusten tukipalvelut
  • Potilaskohtainen koneellinen annosjakelupalvelu
  • Osastofarmasia
  • Lääkityksen kokonaisarviointipalvelu