Koronavirus (COVID-19)

Selko-tunnus

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toiminnasta
 

Tiedote 18.1.2021 Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja

Koronavirustilanne (COVID-19) on Satakunnassa palautunut perustasolle. Perustaso tarkoittaa, että koronatartuntoja on vain vähän. Suojaudumme ja varaudumme kuitenkin edelleen, jotta voimme ehkäistä koronan leviämistä.

Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja voimme muuttaa toimintaamme nopeasti.

Koronarokotukset

Koronarokotukset ovat alkaneet. THL on antanut ohjeen rokotusjärjestyksestä ja olemme tehneet myös rokotussuunnitelman. Ensimmäisenä rokotuksen ovat saaneet sairaanhoitajat, jotka ottavat näytteitä.

Asiakkaiden rokotukset alkavat mahdollisesti helmikuun alussa. Ne alkavat yksiköistä, joissa henkilökunta on paikalla vuorokauden ympäri. Ensimmäisenä rokotetaan niiden yksiköiden asukkaat ja henkilökunta, joissa on ikääntyneitä asukkaita. Sen jälkeen noudatamme rokotussuunnitelmaa ja rokotamme muut asiakkaat ja henkilökunnan.

Emme voi sanoa varmaksi milloin kaikki asiakkaamme ja henkilökunta on saanut rokotuksen. Siihen vaikuttaa se, kuinka nopeasti saamme rokotteita.

Vierailut

Vierailuohjeet ovat ennallaan.

Sovi vierailusta etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa. Käytä koko vierailun ajan suu-nenäsuojainta, pidä turvaväli ja noudata huolellista käsihygieniaa. Vältä liikkumista yksikön yhteisissä tiloissa.

Vierailulle voi tulla 1–3 läheistä kerrallaan.

Kotilomat

Myös kotilomien ohjeet ovat ennallaan.

Sovi kotilomasta etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa.

Suosittelemme, että kotiloman aikana noudatetaan kaikille kansalaisille annettuja alueellisia suosituksia. Niitä ovat esimerkiksi maskisuositus ja kokoontumisen ja liikkumisen rajoitukset.

Ilmoita yksikköön, jos sinulla tai läheiselläsi on kotiloman aikana infektio-oireita, COVID-altistuminen tai –tartunta. Tee ilmoitus ennen paluuta yksikköön, jotta voimme valmistautua tilanteeseen.

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toiminnasta
 

Tiedote 14.12.2020 Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja

Satakunnassa koronavirus (COVID-19) tarttuu kiihtyvällä tahdilla, jolloin puhutaan kiihtymisvaiheesta. Tilanne on heikoin Pohjois-Satakunnan alueella, jossa virus on leviämisvaiheessa. Haluamme omalla toiminnallamme estää viruksen tarttumista.

Sosiaalipalvelut noudattaa toiminnassaan viranomaisten ohjeita, joita ovat antaneet muun muassa:

 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • SataDiag:n infektioyksikkö
 • Satasairaala.

Toimintojamme ei toistaiseksi ole suljettu.

Teemme erityisjärjestelyjä eli pyrimme muun muassa vähentämään ihmisten kohtaamisen määrää. Noudatamme huolellista hygieniaa ja varotoimia sekä käytämme suojaimia. 

Vierailut

Noudatamme THL:n ohjetta ”Vierailut pitkäaikaishoidon ja –hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana”.

Sovi vierailusta etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa. Käytä koko vierailun ajan suu-nenäsuojainta, pidä turvaväli ja noudata huolellista käsihygieniaa. Vältä liikkumista yksikön yhteisissä tiloissa.

Vierailulle voi tulla 1–3 läheistä kerrallaan.

Kotilomat

Sovi kotilomasta etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa.

Suosittelemme, että kotiloman aikana noudatetaan kaikille kansalaisille annettuja alueellisia suosituksia. Niitä ovat esimerkiksi maskisuositus ja kokoontumisen ja liikkumisen rajoitukset.

Ilmoita yksikköön, jos sinulla tai läheiselläsi on kotiloman aikana infektio-oireita, COVID-altistuminen tai –tartunta. Tee ilmoitus ennen paluuta yksikköön, jotta voimme valmistautua tilanteeseen.

Moniammatilliset vastaanotot ja neuvottelut

Erityisosaamiskeskuksen moniammatillisia vastaanottoja järjestetään etäyhteydellä. Jos kokoonnumme samaan tilaan, pyrimme rajaamaan osallistujien määrää.

Palaverit ja neuvottelut järjestetään pääasiassa etäyhteyksillä tai puhelimitse.

Näin varaudumme

Seuraamme asiakkaitamme tarkasti ja pyrimme tunnistamaan mahdolliset koronaviruksen oireet nopeasti. Sen jälkeen otamme näytteet.

Meillä on mahdollisuus ottaa käyttöön kohorttiyksikkö tarvittaessa. Voimme hoitaa siellä asiakkaita, joilla on todettu COVID-19-tartunta. Näiden asiakkaiden hoito ei ole mahdollista omassa yksikössä, mutta he eivät tarvitse myöskään terveydenhuollon hoitopaikkaa. Lääkäri arvioi jokaisen asiakkaan tilanteen.

Seuraamme koko ajan tilanteen kehittymistä Suomessa ja Satakunnassa. Teemme tarvittavia toimenpiteitä tilanteen mukaan.

Kiitämme asiakkaita ja läheisiä hyvästä yhteistyöstä. Tehdään yhdessä edelleen kaikkemme, jotta voimme hillitä koronaviruksen leviämistä ja suojata asiakkaitamme ja henkilöstöämme sekä läheisiä.

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toiminnasta

Tiedote 22.10.2020 Katja Alamäki, sosiaalipalvelujen toimialueen COVID-19 pandemian yhdyshenkilö

Koronavirustilanne (COVID-19) on nopeasti huonontunut. Tartuntojen määrä kasvaa koko Suomessa. Satakuntaa ympäröivissä maakunnissa ollaan kiihtymisvaiheessa eli tartuntojen määrä lisääntyy kiihtyvää vauhtia. Vaasan sairaanhoitopiirissä tilanne on vielä huonompi eli ollaan leviämisvaiheessa. Myös Satakunnassa tartuntojen määrä on noussut vähitellen, vaikka tilanne on edelleen rauhallinen.

Haluamme säilyttää hyvän tilanteen ja suojata asiakkaitamme ja henkilöstöämme COVID-tartunnoilta. Siksi olemme päivittäneet varautumissuunnitelmamme ja noudatamme toiminnassamme suoja- ja varotoimenpiteitä.

Vierailut

Noudatamme THL:n ohjetta ”Vierailut pitkäaikaishoidon ja –hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana”.

Sovi vierailusta etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa. Käytä vierailun ajan suu-nenäsuojainta, pidä turvaväli ja noudata huolellista käsihygieniaa. Vältä liikkumista yksikön yhteisissä tiloissa.

Vierailulle voi tulla 1–3 läheistä kerrallaan.

Kotilomat

Sovi kotilomasta etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa.

Suosittelemme, että kotiloman aikana noudatetaan kaikille kansalaisille annettuja alueellisia suosituksia. Niitä ovat esimerkiksi maskisuositus ja kokoontumisrajoitukset.

Ilmoita yksikköön, jos sinulla tai läheiselläsi on kotiloman aikana infektio-oireita, COVID-altistuminen tai –tartunta. Tee ilmoitus ennen paluuta yksikköön, jotta voimme valmistautua tilanteeseen.

Antinkartanon toimintakeskus

Toimintakeskus toimii erityisjärjestelyillä marraskuun loppuun saakka. Toimintaa viedään paljon yksiköihin, jolloin asiakkaidemme ei tarvitse lähteä kotoa. Silti heillä on tuttua tekemistä päivien aikana. Osa toiminnasta tapahtuu toimintakeskuksessa erityisjärjestelyjen avulla.

Neuvottelut

Suuri osa neuvotteluista ja palavereista järjestetään etäyhteyksillä tai puhelimitse. Tällaisia palavereja ovat esimerkiksi verkostoneuvottelut.

Tilanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä

Toimintaamme ei toistaiseksi ole vähennetty eikä suljettu. Teemme erityisjärjestelyjä eli pyrimme muun muassa vähentämään ihmisten kohtaamisen määrää. Kiinnitämme myös huomiota huolelliseen hygieniaan ja huolehdimme suoja- ja varotoimista. Otamme näytteitä, jos pientäkin infektio-oiretta ilmenee. Toistaiseksi asiakkaillamme tai henkilöstöllä ei ole todettu COVID-tartuntoja.

Noudatamme toiminnassamme muun muassa Satakunnan sairaanhoitopiirin, STM:n ja THL:n sekä valtioneuvoston antamia ohjeita. Sairaanhoitopiiri on laatinut erilliset ohjeet henkilöstölleen. Seuraamme tilanteen kehittymistä ja teemme tarvittavia toimenpiteitä.

Yhteystiedot

Katja Alamäki,
puhelin 044 707 4036
sähköposti: etunimi.sukunimi@satasairaala.fi

 

Sosiaalipalveluiden yksiköissä noudatettavat varotoimet

Tiedote 6.10.2020 Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja

Noudatamme seuraavia varotoimia COVID-19 - epidemian välttämiseksi palveluissamme:

 • Sovi vierailusta aina etukäteen soittamalla.
 • Kun olet vierailulla, pysy asiakkaan omassa huoneessa tai muussa vierailun ajaksi osoitetussa tilassa. Vierailijoita saa olla 1–3 kerrallaan.
 • Vältä liikkumista yksikön yhteisissä tiloissa.
 • Jos sää sallii, tapaa läheistäsi mieluummin ulkona.
 • Huolehdi käsihygieniasta ja käytä käsidesiä.
 • Turvavälin tulee olla 1–2 metriä läheiseesi ja henkilökuntaan.
 • Voit tulla vierailulle vain terveenä. Jos sinulla on edes lieviä hengitystieoireita, siirrä vierailua siihen saakka, kun olet täysin terve.
 • Käytä vierailulla kasvosuojainta. Se voi olla kirurginen suu-nenäsuojain, kankainen kasvosuoja tai visiiri. Tarvittaessa saat visiirin lainaksi henkilökunnalta.

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toiminnasta

Tiedote 27.7.2020 Katja Alamäki, sosiaalipalvelujen COVID-19 yhdyshenkilö

Suomen hallitus on päättänyt 6.5.2020 COVID-19 pandemiaan liittyvien rajoitustoimenpiteiden asteittaisesta ja hallitusta purkamisesta. Satakunnassa on tartuntojen osalta matala ilmaantuvuus. Viimeisten viikkojen aikana Satakunnassa on todettu Covid-tartuntoja ja osassa tapauksista ei ole pystytty jäljittämään tartuntaketjua. Viimeaikaiset tartunnat tuovat epidemiatilanteeseen epävarmuutta ja tämän vuoksi sosiaalipalvelujen toimialueella noudatamme edelleen perustellusti varotoimia.

Yksiköissä vierailut toivomme tapahtuvan pääasiallisesti ulkotiloissa. Yksilöllisesti sopien vierailu voi tapahtua myös sisätiloissa. Vierailuista tulee sopia etukäteen ja vierailun aikana pitää käyttää kasvosuojainta, pitää turvaväliä sekä noudattaa huolellista käsihygieniaa.

 • Asiakkaille turvataan epidemian aikana yksilölliset palvelut, mm. fysioterapia ja tukihenkilöpalvelut toteutuvat suojain- ja hygieniaohjeita noudattaen.
 • Kotilomat tulee sopia etukäteen ja kotilomien aikana suosittelemme noudattamaan kaikille kansalaisille annettuja ohjeita mm. turvaväleistä. Kotiloman aikana mahdollisen läheisen tai asiakkaamme infektio-oireista pyydämme ilmoittamaan yksikköön ennen kotilomalta paluuta.
 • Antinkartanon toimintakeskuksen toimintaa ei voida järjestää omissa toimipisteessään 3.8.2020 alkaen. Toimintakeskuksen toiminta toteutuu erityisjärjestelyin 4.8.2020 alkaen ja asiasta annetaan lisätietoa käyttäjille mahdollisimman pian.
 • Kamu-Tupien ryhmämuotoinen viikonlopputoiminta jatkuu erityisjärjestelyin, joista ollaan yhteydessä palvelun käyttäjiin.
 • Ulvilan Kamu-Tuvalla itsenäistymiskurssi alkaa erityisjärjestelyin.
 • Tilapäishoidon palvelut jatkuvat erityisjärjestelyin asiakkaan ja läheisten kanssa sopien.
 • Erityisosaamiskeskuksen moniammatilliset vastaanotot järjestetään erityisjärjestelyin. Infektio-oireisille asiakkaille voidaan järjestää palvelu tarvittaessa etä- ja puhelinvastaanottoina.
 • Antinkartanon ruokasali on suljettu toistaiseksi, ruokailut tapahtuvat yksiköissä.
 • Antinkartanon allasosasto on suljettu toistaiseksi.

Noudatamme toiminnassamme mm. Satakunnan sairaanhoitopiirin, STM:n ja THL:n sekä valtioneuvoston antamia ohjeita. Sairaanhoitopiiri on laatinut erilliset ohjeet henkilöstölleen. Seuraamme pandemiatilanteen kehittymistä ja teemme tarvittavia toimenpiteitä sen kehittymistä seuraten.

Kiitämme asiakkaita ja läheisiämme Covid-epidemian poikkeusajan aikana tehdystä hyvästä yhteistyöstä ja ymmärtäväisyydestä. Tähän mennessä rajoitustoimet ovat toimineet hyvin, sillä yksikään asiakkaistamme eikä henkilökunnasta ole sairastunut koronatautiin. Kiitos tästä kuuluu osaltaan asiakkaillemme sekä myös omaisille, jotka ovat tunnollisesti noudattaneet suosituksiamme.

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toiminnasta

Tiedote 7.7.2020 Katja Alamäki, sosiaalipalvelujen COVID-19 yhdyshenkilö

Noudatamme edelleen sairaanhoitopiirin infektioyksikön sekä THL:n antamia ohjeita. Niillä pyritään torjumaan koronavirustartunnat.

Vierailut eivät ole enää kiellettyjä

Vierailukielto on päättynyt. Suosittelemme kuitenkin, että tapaat edelleen läheisiäsi mieluiten ulkona. Sisällä tapaaminen on mahdollista esimerkiksi huonon sään vuoksi, mutta siitä pitää sopia yksikön henkilökunnan kanssa etukäteen. Sisällä täytyy käyttää kasvosuojainta.

Huolehdi vierailun aikana näistä asioista:

 • Hyvä käsihygienia on tärkeää. Käytä käsidesiä jo kun saavut piha-alueelle tai viimeistään, kun tulet yksikköön sisälle.
 • Säilytä turvavälit muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.
 • Vietä sisätiloissa aikaa vain asukkaan omassa huoneessa.
 • Jos sinulla on flunssan oireita, jää kotiin. Voit tulla vierailulle, kun olet jälleen terve.

Varautuminen jatkuu

Vaara ei ole vielä ohi. Esimerkiksi meillä Satakunnassa on lähiviikkoina todettu tartuntoja, joiden alkuperää ei ole pystytty selvittämään. Lisäksi tartunnat eivät liity toisiinsa. Tästä syystä jatkamme edelleen varautumista ja suojatoimenpiteitä.

Henkilökunta käyttää edelleen suojaimia ja noudattaa varautumiseen liittyviä ohjeita. Se on tärkeää, sillä on edelleen suuri vaara, että virus leviää ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan yksiköihin.

Tähän mennessä rajoitukset ovat toimineet hyvin. Meillä ei ole todettu yhtään koronavirus COVID-19 –tartuntaa.

Kiitos teille kaikille, kun olette noudattaneet tunnollisesti suosituksia.