Tuemme sinua

Selko-tunnus
Asiakas ja asiantuntija keskustelevat.

Tuemme sinua monin eri tavoin. Voit saada tukea esimerkiksi muuttoon, asumiseen tai kommunikaatioon.

 

Asumiskartoitus

Asumiskartoituksessa kiinnitetään huomiota siihen miten asumisesi sujuu. Kartoitamme myös sitä, miten pystyt huolehtimaan itsestäsi ja miten muistat tärkeimmät asiasi.

Asumiskartoitus kestää vähintään viikon ajan.  Voit osallistua asumiskartoitukseen jossakin ryhmäkodissamme tai Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa.

 

Asumiskokeilu

Asumiskokeilu toteutetaan omassa kodissasi tai tuetussa asumisessa. Asumiskokeilujakson pituus on kahdesta neljään kuukautta.

Jakson aikana selvitämme sitä minkä verran tarvitset asumiseesi tukea, ohjausta ja apua.

 

Autismikonsultaatio

Konsultaatio tarkoittaa neuvojen antamista ja neuvottelua ammattilaisten välillä. Autismikonsultaation avulla tuemme lähipiiriäsi. Voit saada tätä palvelua, jos sinulla on autismin kirjon piirteitä tai erityisen tuen tarpeita. Konsultaatiota voivat saada lähi-ihmisesi, yhteistyötahosi ja työyhteisöt. He voivat saada myös lisää tietoa autismin kirjosta.

Voit saada autismikonsultaatiota arjessasi eli esimerkiksi kotona, koulussa tai töissä. Tavoitteenamme on löytää menetelmiä, jotka tukevat ja lisäävät toimintakykyäsi. Voimme esimerkiksi tehdä erilaisia ohjeita, jotka tukevat kanssakäymistäsi toisten ihmisten kanssa. Tavoitteena on suunnitella toimintosi ja vapaa-aikasi niin, että sinua ohjataan oikein. Jos sinulla on esimerkiksi aistipulmia tai haastavaa käytöstä, on tärkeää, että lähi-ihmisesi osaavat toimia kanssasi.

 

Kommunikaatio-opetus

Kommunikaatio-opetusta annetaan sinulle tai läheisellesi, jos olet puhevammainen. Saat ohjausta puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöön. Opetamme sinulle tukiviittomia tai rakennamme kanssasi kommunikointikansion. Voimme harjoitella myös muuta kuvatuen käyttöä. Ohjelmasovelluksen tai kommunikointilaitteesi käytön ohjaus kuuluvat myös kommunikaatio-opetukseen.

Lähi-ihmisten on tärkeä osata kommunikoida samoilla keinoilla kuin puhevammainen itse. Kommunikaatio-opetus on siis ohjausta kohti yhteistä kieltä.

 

Kotiin annettava palvelu

Hoidollinen palvelu on tarkoitettu vammaisille henkilöille, jotka hyötyvät kotiin annettavasta hoidosta. Sellaisia voivat olla esimerkiksi INCL-tautia sairastavat lapset.

Palvelun on tarkoitus tukea hoitoasi ja kasvatustasi. Sen on tarkoitus tukea myös perhettäsi ja lähipiiriäsi arkirutiinien hoitamisessa. Myös läheistesi jaksaminen on tärkeää. Näin tuemme asumistasi omassa kodissasi ja toimimista omassa ympäristössäsi.​

 

Muuttovalmennus

Muuttovalmennus tukee sinua, kun olet muuttamassa uuteen kotiin. Muuttovalmennusta antavat työntekijät, jotka työskentelevät tulevassa kodissasi. Muuttovalmennus auttaa  sinua ja läheisiäsi sopeutumaan ajatukseen siitä, että muutat.

Muuttovalmennus kestää niin kauan kuin sinä sitä tarvitset. Valmennuksesi jatkuu myös muuton jälkeen. Silloin totuttelet elämään uudessa kodissasi ja muuttovalmennusta antava työntekijä on tukenasi.

Myös läheisiäsi ja henkilökuntaa voi jännittää sinun muuttosi. He voivat tuntea iloa, mutta myös esimerkiksi surua ja pelkoa. On tärkeää, että saat tukea läheisiltäsi ja henkilökunnalta, kun muutat. Siksi muuttovalmennus on myös läheistesi ja henkilökunnan tukena.

Tiedon pitää kulkea nykyisen kotisi ja uuden kotisi välillä. Kun uuden kotisi henkilökunta tutustuu sinuun, se auttaa sinua tottumaan uuteen asumiseen. Kun läheisesi ja uuden kodin henkilökunta tekevät hyvää yhteistyötä, myös se auttaa sinua. Tässä kaikessa muuttovalmennus on tukena.

Haluamme elämäsi olevan onnellista ja hyvää myös uudessa kodissasi.

Lisätietoja muuttovalmennuksesta löydät Verneri-verkkopalvelun sivuilta.

 

Neuropsykiatrinen valmennus eli Nepsy

Nepsy-valmennuksesta hyötyvät nuoret ja aikuiset, joilla on jokin neuropsykiatrinen diagnoosi tai neuropsykiatrisia piirteitä. Diagnoosi tarkoittaa käsitystä terveysongelmasta, sairaudesta tai taudin syistä. Nepsy-valmennuksesta voi olla sinulle hyötyä, jos sinulla on vaikeuksia elämänhallinnassa tai toiminnan ohjauksessa.

Nepsy-valmennuksen tavoitteena on toimintakykysi lisääminen tukemalla omia valmiuksiasi ja voimavarojasi. Toimintakyky kuvaa kykyäsi suoriutua erilaisista arjen tehtävistä.

 

Tukikeskustelu

Tukikeskustelut auttavat sinua esimerkiksi ratkaisemaan pulmia ja harjoittelemaan tunnetaitoja. Työntekijä on saanut erityisen koulutuksen tukikeskustelutilanteen ohjaamiseen. Työntekijä ei ratkaise pulmia puolestasi, vaan niitä tutkitaan yhdessä. Pohdimme, miten asioidesi olisi hyvä olla tulevaisuudessa. Keskustelujen tarkoituksena on kannustaa sinua ja tämä voi tukea myös mielenterveyttäsi.


Tukikeskustelut sopivat kaiken ikäisille; koululaisille, nuorille sekä aikuisille. Keskustelut toteutetaan kymmenen kerran sarjana. Tapaamiset järjestetään säännöllisin väliajoin esimerkiksi kerran kuussa tai joka toinen viikko. Tukikeskusteluja ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseksi tueksi.​