Keijo, kokemusasiantuntijana 8 vuotta

”Olen ollut kokemusasiantuntijana mukana

  • ryhmä- ja yksilötapaamisissa
  • kouluttamassa kokemusasiantuntijoita
  • puhumassa seminaareissa, koulutuksissa ja tapahtumassa
  • erilaisissa ohjausryhmissä
  • uuden sairaalan suunnittelussa
  • muutamissa projekteissa, joissa on haluttu kokemusasiantuntijan osallisuutta.

Olen mukana KAT-toiminnassa, koska minulla on halu auttaa ihmisiä. Haluan antaa toivoa kuntoutumisesta.

Tunnen oloni turvalliseksi, kun toimin ammattilaisen työparina. Olen vastuussa vain tarinasta, jonka kerron. Ammattilainen kuuntelee ja osallistuu keskusteluun. Ammattilainen tuntee potilaan historian, mutta hän voi saada keskustelusta uusia näkökulmia.

Ammattilaiselle ei aina ole helppo kertoa kaikkea. Kokemusasiantuntijaa voi olla helpompi ymmärtää, sillä kokemukset elämässä ovat samankaltaisia.

Haluan kertoa kokemusasiantuntija-toiminnasta ammattilaisille, opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Minulle merkitsee paljon, että koen itseni tarpeelliseksi. Se pitää mieleni virkeänä ja edistää kuntoutumistani.

Kokemusasiantuntijan tehtävä on rikastuttanut elämääni. Tekeminen vaatii paljon, mutta koen hyötyväni siitä myös itse. Sain palautetta ja se tuntui hyvältä. Henkilö oli yksilötapaamisessa kanssani. Hän oli havahtunut, että ’jos hän on selvinnyt ja pystyy toimimaan kokemusasiantuntijana, niin kyllä minäkin haluan tehdä samaa’.

Pienetkin asiat ovat merkityksellisiä, esimerkiksi se, että ammattilaisilta saa arvostusta. Voimaannun, kun yhteistyö on hyvä ja koen, että tulen kuulluksi.