Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset

Päivitetty 21.1.2021 kello 19.00

Tärkeimmät epidemian leviämistä rajoittavat keinot:

Lue lisää THL:n ohjeistuksesta

 • Hyvää käsihygienia
 • Oikea yskimistekniikka
 • Turvavälit
 • Kontaktien vähentäminen
 • Lievästikin sairaana on hakeuduttava testiin, testitulosta odottaessa on pysyttävä kotona
 • Kasvomaskien käyttö, mikäli turvavälejä ei pystytä säilyttämään
kuvassa kerrotaan, että me kaikki voimme estää viruksen leviämisen kunhan muistamme turvavälit, käsien huolellisen pesun, yskiä hihaan tai nenäliinaan, käyttää kasvomaskia ja tarvittaessa hakeutua koronatestiin.

Alta löydät listattuna voimassa olevat suositukset Satakunnan alueella.

Maskisuositus

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä suosittelee vakavasti suu-nenäsuojuksen laajaa käyttöä koko Satakunnassa THL:n kiihtymisvaiheen suosituksen mukaisesti. Linkki THL:n ohjeistukseen: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille.

Suositus on laajennettu koskemaan

 • toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä ja oppilaita (lukiot ja ammattioppilaitokset)
 • perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, varhaiskasvatuksessa maskin voi korvata visiirillä
 • yläkoulujen oppilaita, sekä kuudennen luokan oppilaita siltä osin, kun kuudes luokka on yläkoulun yhteydessä

Suositus on voimassa 31.1.2021 asti.

Opetuksen järjestäminen:

Ammattikorkeakoulut:

ATTR suosittelee, että ammattikorkeakoulut toteuttavat opetustaan hybridimallina, eli etä- ja lähiopetusta vuorotellen niin, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena maskit, turvavälit ja hygieniaohjeet muistaen.

Toisen asteen opetus:

Lukioissa ja ammatillisessa opetuksessa voidaan jatkaa lähiopetusta maskeja käyttäen.  Mikäli tilanne vaikeutuu, voidaan tarpeen mukaan käyttää etä- ja lähiopetusta vuorottelevaa hybridimallia niin, että ainakin välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena, esim. abiturienttien viimeiset kurssit ja ammatillisten opintojen käytännön harjoittelu.

Perusopetus: Ylä- ja alakoulut:

Ylä- ja alakoulut jatkavat lähiopetuksessa. Kouluissa ja koulukuljetuksissa otetaan valtakunnallisen suosituksen mukaan maskit käyttöön jo 6. luokasta lähtien, mikäli samassa koulussa tai koulukuljetuksissa on myös vanhempia ikäluokkia.

Esiopetus ja varhaiskasvatus:

Tulee pyrkiä huolehtimaan siitä, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja.

Henkilökunnan tulee edelleen käyttää kasvomaskeja tai vaihtoehtoisesti kokokasvovisiiriä (esiopetuksessa ja päiväkodeissa).

Suositus kokoontumisrajoituksista yksityistilaisuuksissa

 • Suositus on, että yli 10 henkilön sisätiloissa pidettäviä yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi eikä niihin osallistuttaisi.
 • Lisäksi suositellaan huomioimaan, että saman työyhteisön jäseniä osallistuisi enintään 5 samaan vapaa-ajan tilaisuuteen.
 • Myös yksityisissä tilaisuuksissa tulee käyttää suu-nenäsuojusta, mikäli turvaetäisyyksien pito ei onnistu.

Suositus on voimassa 31.1.2021 asti.

Harrastustoiminta

Aikuisten harrastustoiminta:

Aikuisten harrastustoiminnassa suositellaan harrastustoiminnan toteuttamista etäyhteyksin. Mikäli maskien käytöstä, turvaväleistä ja hygieniaohjeista voidaan tosiasiallisesti huolehtia, voidaan ryhmäharrastustoimintaa toteuttaa myös sisätiloissa korkeintaan 10 hengen ryhmissä. Varotoimia tulee noudattaa niin harrastuksen, pukeutumisen ja tiloihin siirtymisen aikana. Myös yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan suosituksia.

Kontaktilajeja, kuorolaulua sekä puhallinsoittimien käyttöä ei suositella.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta:

Alle 20-vuotiaat voivat harjoitella, seuraavin rajoituksin:

 • Sisäliikuntatiloissa toteutettava alle 20-vuotiaiden kilpailut, ottelut tai sarjatoiminta pidetään edelleen keskeytettynä.
 • Harjoittelu alle 20-vuotiaiden toimintaan varatuilla vuoroilla tulee toteuttaa turvavälein ja ilman lähikontaktia tarkasti noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta hygieniasuosituksista ja turvaväleistä. Tämä tarkoittaa kaikessa harjoittelussa pidättäytymistä lähikontakteista. Ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa.
 • Vanhempien tulee käyttää maskia lapsia noutaessaan, kontakteja välttäen.
 • Satakunnan maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.

Suositus harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.

Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten.

Suositus on voimassa 31.1.2021 asti.

Matkustaminen

Matkustamisen osalta suositus on välttää tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen alueille.

Etätyö

Etätyötä suositellaan Satakunnassa lisättäväksi valtioneuvoston ohjeiston mukaisesti.

Valtioneuvosto suosittelee, että julkisen sektorin työtekijät työskentelisivät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Valtioneuvosto suosittelee laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille. Lähi- ja etätyön yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla. Lisäksi työpaikoilla tulee edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Julkisten tilojen käyttö

STM suosittelee harkitsemaan julkisten tilojen sulkemista jo kiihtymisvaiheessa. Julkisten tilojen sulkemisen osalta työryhmä suosittelee, että lasten- ja nuorten harrastuspaikat pysyvät auki ja kirjastojen lainaustoiminta järjestetään. 

Julkiset muut tilat voidaan tarvittaessa sulkea harkinnan mukaan kiihtymisalueilla kuntakohtaisesti. ATTR suosittelee kunnille sulkemisen vaihtoehtona julkisten tilojen pitämistä auki, rajaamalla kuitenkin henkilömäärä tiloissa puoleen ja korostaen turvavälejä ja hygieniasuosituksia.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus

Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava, mutta vierailuista tulee sopia henkilökunnan kanssa. Suositellaan että vieraita olisi kerrallaan korkeintaan kaksi. Vierailut tulee toteuttaa noudattaen THL:n ohjeistusta ja suojaimia tulee käyttää koko vierailun ajan.

Kun riskiryhmiin kuuluvat vierailevat hoivayksiköistä yksityiskodeissa, tulee huomioida suositukset yksityistilaisuuksien henkilömäärien rajoituksista.

Hygieniaohjeisiin, turvaväleihin ja maskinkäyttöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuluvien läheisten luona.

THL:n ohje Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä.

Voimassa olevat valtakunnalliset suositukset

Valtioneuvosto on linjannut valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia koronaepidemian estämiseksi

 • Hallitus suosittelee, että kaikissa yleisötilaisuuksissa ja harrastuksissa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä
 • Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa

Matkustusohjeisto

THL:n ohjeistus Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Muistutamme, että tartuntatautiviranomaisten määräämää karanteenia ei voi lyhentää 72 tunnin välein otetuilla näytteillä, kuten matkustusohjeessa on mainittu.

Riskiryhmien parissa tehtävä potilas- ja asiakastyö

Terveyden- ja sosiaalihuollossa työskentelevä henkilö ei voi palata ilman varotoimia riskiryhmien parissa tehtävään potilas- ja asiakastyöhön 72 tunnin kohdalla otetun näytteen avulla.

Kokoontumisrajoitukset Satakunnassa - aluehallintoviraston määräys

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 16.12.2020 päättänyt kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 24.12.2020–23.1.2021. Lisätietoa on tiedotteessa, 16.12.2020 (sttinfo.fi)