Riskiryhmien varhainen koronahoito

Päivitys 16.12.2022

Paxlovid® (nirmatrelviiri ja ritonaviiri)

riskiryhmien koronavirusinfektion varhaisessa hoidossa – lääkkeen käyttö vaatii yksilöllisen arvion

Paxlovid® on suun kautta otettava koronaviruslääke aikuisille, joilla on riski saada vakava koronavirustauti sairauden, puolustuskykyä heikentävän lääkehoidon tai iän takia. Paxlovidin® vaikuttavat aineet ovat nirmatrelviiri ja ritonaviiri.

Hoitoa voidaan antaa aikuisille aktiivihoidon piirissä oleville vakavan koronavirusinfektion riskiryhmään kuuluville henkilöille oheisen riskiluokituksen mukaisesti. Tavoitteena on ehkäistä vaikean taudin synty, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja kuolemia. Hoito tulee aloittaa 5 vrk:n kuluessa oireiden alkamisesta. Hoito voidaan uusien ohjeiden mukaan aloittaa jo positiivisen kotitestin perusteella ja varmentaa laboratoriotestillä mahdollisimman pian.

Satakunnassa lääkettä on ollut saatavissa kaikissa terveyskeskuksissa ja Satasairaalassa jo kesäkuun lopulta lähtien. Infektioyksikkö on päivittänyt ammattilaisten ja kansalaisten ohjeistuksen lääkkeen käytöstä yliopistosairaaloiden 18.10.2022 suosituksen mukaisesti.  Lääkäri harkitsee potilaskohtaisesti lääkkeen aloituksen, sillä hoidolla on lukuisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, jotka voivat estää lääkkeen käytön

Kenelle varhaista lääkehoitoa tarjotaan?

 • Aiemmin sairastettu covid-19 -infektion katsotaan vastaavan yhtä rokoteannosta
 • Vain yhden rokoteannoksen saanut rinnastetaan rokottamattomaan henkilöön

Kohderyhmä A: Saaduista rokotuksista riippumatta

 • elin- tai kantasolusiirto 6 kk:n sisällä tai edelleen jatkuva voimakas hylkimisenestolääkitys (Huom. Yhteisvaikutukset hylkimisenestolääkityksen kanssa yleensä estävät Paxlovidin käytön. Ole yhteydessä hoitavaan yksikköön, jotta voidaan harkita muuta hoitoa)
 • aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti (voimakkaasti immuunijärjestelmää heikentävä syöpä tai hoito)
 • vaikeat synnynnäiset tai niihin verrattavat puolustusjärjestelmän häiriöt
 • rituksimabihoito (tai muu CD20-vasta-aine kuten ofatumumabi, obinututsumabi) alle 6 kk:n sisällä tai matalaksi jääneet immunoglobuliinitasot aiemman rituksimabihoidon jälkeen

Kohderyhmä B: Erittäin altistavan riskitekijäryhmän potilaille, mikäli potilas on rokottamaton tai yli 60-vuotias

 • vaikea krooninen munuaissairaus
  • Huom. Paxlovid on kuitenkin vasta-aiheinenvaikeassa munuaisen vajaatoiminnassa  (jos GFR alle 30 ml/min). Näissä tapauksissa voidaan kuitenkin harkita muuta hoitoa. Ole yhteydessä hoitavaan yksikköön. Hoitava lääkäri voi konsultoida infektiolääkäriä muusta hoidosta.
 • vaikea krooninen keuhkosairaus
 • lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes (vain rokottamattomat tai yli 60-vuotiaat alle 4 rokotusta saaneet)
 • Downin oireyhtymä

Kohderyhmä C: Altistavan riskitekijäryhmän potilaille, mikäli potilas on yli 40-v. ja rokottamaton

 • jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 • vaikea sydänsairaus
 • hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 • vaikea krooninen maksasairaus
 • tyypin 1 diabetes
 • lisämunuaisten vajaatoiminta
 • vaikea tai keskivaikea uniapnea
 • sairaalloinen lihavuus BMI>40 (rokottamattomalla voidaan harkita myös alle 40-v. potilaalle)

Kohderyhmä D: Paxlovid-hoito voidaan aloittaa myös omatoimisesti kotona asuvalle yli 80 v. potilaalle, mikäli hän on saanut alle 4 rokoteannosta.

Erityisesti iäkkäiden kohdalla on punnittava lääkkeen haittavaikutusten ja interaktioiden mahdollisesti aiheuttama lääkehyödyn menettäminen.

 Milloin lääkehoitoa ei voida antaa:

Lääkehoitoa ei voi antaa

 • alle 18 vuotiaille
 •  raskauden aikana
 •  vaikeaa maksan- tai munuaisten vajaatoiminta sairastavalle.
 • Koska viruslääkkeellä on paljon yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, on lääkärin aina arvioitava potilaskohtaisesti hoidon soveltuvuus

 Yhteisvaikutusten arviointi tapahtuu yksilöllisesti

Valmisteen moninaiset yhteisvaikutukset on otettava huomioon lääkettä määrätessä. Paxlovidiin sisältyvä ritonaviiri aiheuttaa merkittäviä yhteisvaikutuksia monien lääkkeiden kanssa.  Siksi kaikki käytössä olevat lääkkeet tulee olla tiedossa Paxlovid®-hoitoa arvioitaessa, jotta yhteisvaikutukset voidaan arvioida. Merkittäviä yhteisvaikutuksia voi olla esim. hyljinnänestolääkkeiden, epilepsialääkkeiden, psykoosilääkkeiden, monien sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden, kipu-, hormoni- tai syöpälääkkeiden kanssa.

Haittavaikutukset

Yleisimmät haittavaikutukset ovat lieviä, kuten makuhäiriöt, ripuli, oksentelu, päänsärky.

Miten saat lääkkeen?

Lääkitys tulee aloittaa mahdollisimman pian oireiden alusta, viimeistään 5 vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta. Jos kuulut kohderyhmään ja sinulla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, hakeudu koronavirustestiin Omaolon tai oman asuin-/oleskelukunnan terveyspalveluiden kautta. Jos saat positiivisen tuloksen kotitestistä tai laboratoriosta, ota yhteyttä puhelimitse oman kunnan terveyspalveluihin (ryhmät B-D) tai erikoisairaanhoidossa sinua hoitavaan yksikköön (ryhmä A) tai soita 116 117, jota kautta pyritään järjestämään mahdollisuus etälääkärin konsultaatioon.

Jos lääkitykselle ei ole vasta-aiheita, lääkehoito aloitetaan mahdollisimman pian. Se vaatii kuitenkin lääkärin arvion. Lääke luovutetaan vastikkeetta joko omasta terveyskeskuksesta tai Satasairaalasta. Lääkkeen voi noutaa terve omainen tai muu luotettu henkilö. Tarvittaessa apuna käytetään kotisairaalaa.  Paxlovid®-lääkemääräystä ei voi saada yksityisiltä lääkäriasemilta eikä lääkettä ole mahdollista saada reseptillä yksityisistä apteekeista. 

Paras tapa suojautua vakavalta taudilta on huolehtia suositusten mukaisten rokotusten ottamisesta. Lääkehoito tuo kuitenkin lisäapua riskipotilaiden varhaiseen hoitoon.

Kuntien perusterveydenhuollon yksiköt ohjeistavat omilla sivuillaan yhteydenottokanavat, joita käyttäen näytteenottoon pääsee ja miten yhteydenotto yksikköön tapahtuu.

Näytteenotto kaikissa Satakunnan kunnissa toimii arkipäivisin. Tilanteen vaatiessa riskiryhmään A kuuluva potilas voi hakeutua näytteenottoon ja lääkkeen aloitukseen myös Satasairaalan infektiopäivystykseen, ennen saapumista päivystykseen tulee kuitenkin olla yhteydessä päivystysapunumeroon 116 117. Muut ryhmät ohjataan ottamaan yhteyttä terveyskeskukseen.