Riskiryhmien varhainen koronahoito

Koronainfektion varhaisen lääkehoidon mahdollisuudet ovat parantuneet. Koronalääke Paxlovidia (kahden lääkkeen yhdistelmä nirmatleiiri ja ritonaviiri) on saapunut Suomeen ja sitä on jaettu Satakunnan kuntien perusterveydenhuollon yksiköihin väkilukuun suhteutettuna.  Lisäksi valmistetta on Satasairaalan sairaala-apteekissa.  

Lääke on aloitettava mahdollisimman aikaisin, viimeistään viiden vuorokauden kuluessa koronaoireiden alkamisesta.

Hoitoa voidaan antaa aikuisille aktiivihoidon piirissä oleville vakavan koronavirusinfektion riskiryhmään kuuluville henkilöille, jotka täyttävät STM:n määrittämät kriteerit: Paxlovid-lääkehoidon kohderyhmät (pdf). Tavoitteena on ehkäistä vaikean taudin synty, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja kuolemia.

Infektioyksikkö on laatinut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarkan ohjeistuksen lääkityksen käytöstä kansallisiin suosituksiin perustuen. Lääkettä on käytettävissä rajoitetusti ja lääkäri harkitsee potilaskohtaisesti sen aloituksen sovittujen kriteerien mukaisesti. Hoidolla on lukuisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, jotka voivat estää lääkkeen käytön.

Jos lääkäri toteaa Paxlovid-hoidon aiheelliseksi, se luovutetaan vastikkeetta potilaalle joko omasta perusterveydenhuollon yksiköstä tai Satasairaalasta. Hoito kestää viisi päivää ja lääkkeet otetaan suun kautta.

Hoidon esteitä ovat

 • alle 18 vuoden ikä
 • raskaus
 • vakava munuaisen tai maksan vajaatoiminta
 • yhteen sopimaton lääkehoito, jota ei voida keskeyttää.

Hoitoa voidaan aloittaa vain, mikäli henkilö kuuluu määriteltyyn riskiryhmään, terveydenhuollon testi on positiivinen,  henkilö on oireinen ja oireiden alusta ei ole yli 5 vuorokautta.

Paras tapa suojautua vakavalta taudilta on edelleenkin huolehtia suositusten mukaisten rokotusten ottamisesta. Uusi lääkehoito tuo kuitenkin lisäapua riskipotilaiden varhaiseen hoitoon.

STM:n ohjeen mukaiseen riskiryhmään kuuluvien tulee hakeutua ripeästi terveydenhuollon testiin, ensi sijassa omaan kunnan koronanäytteenottoon. Jos testi on positiivinen, tulee potilaan olla virka-aikana yhteydessä

 • Perussairautta hoitavaan Satasairaalan poliklinikkaan (Ryhmä A)
  • Tämä koskee ryhmää A potilaita: Rokotuksista riippumatta elin- tai kantasolusiirron 6 kk sisällä saaneet tai edelleen jatkuvaa hyljinnänestolääkitystä saavat  (heille  Paxlovid-hoito  on yleensä  vasta-aiheinen yhteisvaikutusten vuoksi, mutta voidaan harkita muuta varhaista hoitoa)
  • Aktiivisessa hoidossa olevaa syöpätautia sairastavat (voimakkaasti immuunijärjestelmää heikentävä syöpä tai hoito)
  • vaikeat puolustusjärjestelmän häiriöt kuten vaikea immuunipuutos tai HIV-infektio, jossa auttajasolutaso on matala.
 • Omaan terveyskeskukseen (ryhmät B-C )
  • Rokottamattomat tai vain yhden rokotuksen saaneet riskiryhmien potilaat
  • Joissain tapauksissa hoitoa voidaan harkita myös kotona asuvalle yli 80 -vuotiaalle potilaalle, joka ei ole saanut neljää rokotusannosta (ryhmä D). Käytössä olevat lääkkeet voivat kuitenkin estää lääkkeen käytön ja lääkäri arvioi tapauskohtaisesti saavutettavissa olevan hyödyn ja haitan.

Kuntien perusterveydenhuollon yksiköt ohjeistavat omilla sivuillaan yhteydenottokanavat, joita käyttäen näytteenottoon pääsee ja miten yhteydenotto yksikköön tapahtuu.

Näytteenotto kaikissa Satakunnan kunnissa toimii arkipäivisin. Tilanteen vaatiessa riskiryhmään A kuuluva potilas voi hakeutua näytteenottoon ja lääkkeen aloitukseen myös Satasairaalan infektiopäivystykseen, ennen saapumista päivystykseen tulee kuitenkin olla yhteydessä päivystysapunumeroon 116 117.