Koronavirus (COVID-19)

Päivitetty 1.7.2022  

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan Satakunnan alueen epidemiologista tilannetta. Kesäaikana kokouksia harvennetaan. Seuraava kokous pidetään 18.8.2022. Tilanteen vaatiessa ATTR kokoontuu aiemmin.

Kokousten jälkeen päivitettävät ja kulloinkin voimassa olevat suositukset löydät sivuvalikosta.

Kokousten harventamisesta huolimatta tilannetta seurataan tarkkaan. Infektioyksikkö julkaisee tiedotteen epidemiologisesta tilanteesta tai muuttuvista ohjeista ajankohtaista palstalla tarvittaessa.

 

Koronaepidemia on Satakunnassa edelleen aktiivinen, positiivisten näytteiden osuus on uudelleen noussut 35 % ja tapausmäärät ovat korkeita

  • Ilmaantuvuus on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi vuosi sitten, omikron BA.5 valtaa alaa ja tartuntoja on paljon, mutta rokotusten ansiosta taudin vakavuusaste on selvästi vähentynyt ja sairaalaan joutuminen on harvinaisempaa.
  • Luotsinmäen jätevesiseurannassa virusmäärä on edelleen korkea, viiden mittauskerran trendi on kuitenkin hitaasti laskeva.
  • Sairaaloiden ja hoivalaitosten ulkopuolella voidaan elää tavallista elämää, kun suositusten mukaisesta rokotussuojasta huolehditaan. Hyvästä käsihygieniasta ja oikeasta yskimistekniikasta on kaikkien syytä huolehtia. Näin vältetään myös muita infektiosairauksia.
  • Riskiryhmiin kuuluvien, erityisesti rokottamattomien tai immuunipuutteisten on edelleen syytä välttää väkijoukkoja, käyttää hengityksensuojainta ja noudattaa hyvää käsihygieniaa
  • Sairaaloissa ja hoivalaitoksissa, joissa hoidetaan riskiryhmiin kuuluvia potilaita sekä henkilökunnan, potilaiden että vierailijoiden tulee edelleen käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta tai venttiilitöntä FFP2/3 hengityksensuojainta – tavoitteena on suojata hauraita ja sairaita potilaita
  • Sairaaloissa ja hoivayksiköissä on viimeisten viikkojen aikana ollut osastoepidemioita, jotka ovat tulleet osastoille vierailijoiden mukana, jotka eivät ole noudattaneet maskiohjeistusta. On muistettava, että korona voi tarttua jo 48 tuntia jo ennen, kuin oireet alkavat.

*****

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) tekee tilannearvion ja antaa alueelliset suositukset STM:n ohjeiden mukaisesti. Työryhmässä ovat edustettuina Satasairaala ja kaikki alueen kunnat sekä THL:n, Lounais-Suomen AVI:n ja ELY-keskuksen edustajat. Puheenjohtajana toimii Satasairaalan johtajaylilääkäri Petteri Lankinen ja tilannearvion ajankohtaisesta epidemiatilanteesta tekee Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Koronavirustilannetta koko maassa ja Satasairaalan toiminta-alueella voi seurata Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta:

Koronakartta kertoo varmistettujen koronatapausten ja otettujen testien määrät sekä kuntakohtaisen tartuntatilanteen.

Koronakartan taustatilastoissa näkyvät tartunnat viikkotasolla sairaanhoitopiireittäin.

Tilannekatsaus-verkkosivulta löytyy tietoa muun muassa sairaalahoitoa tarvinneiden koronaviruspotilaiden määristä.