Lokitietojen tarkastuspyyntö

Tarkastuspyynnön voi sähköisesti tehdä rekisteröity itse. Huomioithan, että mikäli käytät tarkastusoikeutta alaikäisen lapsen huoltajana, rekisteröidyn valtuutettuna tai laillisena edustajana, tee tarkastuspyyntö kirjallisesti erillisellä lomakkeella. 
Rekisterinpitäjä Satakunnan sairaanhoitopiiri

Kohderekisteri

Haluan tarkistaa, kuka on käyttänyt minua koskevia sähköisen potilasrekisterin tietoja. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007).

Rekisteröidyn tiedot

(Tiedot lähetetään postitse)

Tarkastusoikeus on maksuton. Lokitiedot voi tarkistaa enintään edellisen kahden vuoden ajalta, mikäli pidempään tarkastelujaksoon ei ole erityistä syytä. 

Lokitiedot voidaan toimittaa postitse, mikäli asiakas ei valitse sähköistä lähetystä. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Rekisterinpitäjän tulee pyynnöstä toimittaa asiakkaalle selvitys tietojen käytön perusteista, mikäli asiakas katsoo tietojen käytön tapahtuneen ilman riittäviä perusteita.