Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tarkastuspyynnön voi sähköisesti tehdä rekisteröity itse. Huomioithan, että mikäli käytät tarkastusoikeutta alaikäisen lapsen huoltajana, rekisteröidyn valtuutettuna tai laillisena edustajana, tee tarkastuspyyntö kirjallisesti erillisellä lomakkeella. 
Kohderekisteri Satakunnan sairaanhoitopiiri
Haluan käyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) 15 artiklan mukaista oikeuttani saada pääsy omiin henkilötietoihini, jotka minusta on talletettu ylläpitämäänne:
 

Rekisteröidyn tiedot

Tarkastettavat tiedot


Saat pyytämäsi tiedot postitse paperisena. Potilaskertomustietojen sähköinen toimittaminen ei ole vielä mahdollista.

Nopein tapa tarkastella omia potilaskertomustietoja on Kelan Kanta-palvelusta Omakanta-sivustolta.

Oikeus saada pääsy omiin tietoihin on henkilökohtainen oikeus. Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä tietopyynnön tehneen henkilöllisyyttä, hänen voidaan pyytää toimittamaan lisätietoja henkilöllisyyden varmistamiseksi.

Tiedot luovutetaan kerran vuodessa maksutta.

Rekisterinpitäjä voi evätä oikeuden saada pääsy omiin henkilötietoihin tietosuojalain 34 §:n nojalla. Tällöin rekisteröidylle laaditaan asiasta todistus, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty sekä muutoksenhakuohjeet.