Apuvälinepalvelut

Selko-tunnus
Kuvassa fysioterapeutti antaa potilaalle asento-ohjeita

Apuvälineiden on tarkoitus helpottaa arkeasi. Niiden avulla pyritään siihen, että voit tehdä samoja asioita kuin muutkin ihmiset. Silloin hyvinvointisi lisääntyy.

Apuvälinepalvelut on tarkoitettu ihmisille, joiden toimintakyky on rajoittunut. Syynä voi olla vamma, sairaus, ikääntyminen tai kehitysviivästymä. Apuvälineiden avulla pyritään tukemaan tai parantamaan toimintakykyä eli esimerkiksi liikkumista.

Maakunnallinen apuvälinekeskus vastaa Satakunnassa niistä apuvälineistä, joita voi lainata kotiin. Ainoastaan kuulon, näön ja hengityksen apuvälineet myönnetään Satasairaalasta erikoisaloittain.

Jos tarvitset perusapuvälineitä, ota yhteyttä oman kuntasi terveyskeskuksen lainaamoon. Perusapuvälineitä ovat esimerkiksi kyynärsauvat ja rollaattori. Huomioithan, että Porin perusturvan lainaamotoiminta on siirtynyt maakunnallisen apuvälinekeskuksen yhteyteen.

Maakunnallinen apuvälinekeskus vastaa kaikista vaativista ja kalliista apuvälineistä. Lainaamme kuitenkin tarvittaessa satakuntalaisille myös perusapuvälineitä.

Lue lisää

Voit lukea lisää yleisemmin käytettävistä apuvälineistä ja niiden käytöstä Terveyskylän verkkosivuilta

Voit lukea lisää apuvälinepalveluista ja lainsäädännöstä yleiskielellä Terveyskylän verkkosivuilta.

Tutustu sosiaali- ja terveysministeriön laatimaan yleiskieliseen ohjeeseen: Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2023: Opas apuvälinetyötä tekevimme ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille - Valto (valtioneuvosto.fi).