Fysiatria ja kuntoutus

Selko-tunnus
Fysioterapeutti Anne-Mari ja asiakas

Fysiatrian ja kuntoutuksen yksikkö tukee ja ohjaa potilaan kuntoutumista.  Meillä on monialaista ja laajaa osaamista tuki- ja liikuntaelinkuntoutumisessa, neurokuntoutumisessa ja kipukuntoutumisessa. Hoidon tavoitteena on potilaan toimintakyvyn ja elämänlaadun paraneminen. Seuraamme hoidon vaikuttavuutta erilaisten lomakkeiden avulla sekä teemme tutkimusta kehittääksemme toimintaamme. Noudatamme työssämme valtakunnallisia Käypä hoito -suosituksia.

Perinteisten menetelmien lisäksi hyödynnämme digitekniikkaa ja robotiikkaa. Käytössämme on Satasairaalan Mobiiliapuri-sovellus, jonka avulla voi tehdä ohjattuja harjoituksia itsenäisesti, täyttää lomakkeita, kysyä ja saada palautetta. Käsi- ja kävelyrobotiikkaa voivat hyödyntää esimerkiksi aivohaverikuntoutujat.

Fysiatrian ja kipupoliklinikalla tutkimme ja hoidamme erilaisin menetelmin potilaita, joilla on tuki-ja liikuntaelinsairauksia tai vaikeita ja pitkäkestoisia kipuja.

Kuntoutuspoliklinikalla järjestämme vaativan tason kuntoutustarpeen arviointeja, hoitoa ja kuntoutusta aivoverenkiertohäiriöön sairastuneille sekä työikäisten kuntoutustutkimuksia.

Kuntoutusosastolla hoidamme äkillisesti sairastuneita vaativaa ja moniammatillista kuntoutusta tarvitsevia potilaita.

Fysioterapian ja toimintaterapian palveluyksikkö on fysiatrian ja kuntoutuksen organisaation osa, joka palvelee eri erikoisalojen hoitoprosesseja. Apuvälineistä hyötyvät potilaat ohjataan apuvälinepalveluihin.