Hammas-, suu- ja leukasairaudet

Selko-tunnus
Hammaslääkäri ja suuhygienisti hoitavat potilaan hampaita.

Hammas-, suu- ja leukakirurgia vastaa kaikista hammaslääketieteen piiriin kuuluvista erikoishoidoista ja erikoistutkimuksista. Lisäksi se vastaa suukirurgiasta ja leukakirurgiasta.