Lääkinnällinen kuntoutus

Selko-tunnus
Kuntoutusohjaaja keskustelee asiakkaan kanssa.

Lääkinnällinen kuntoutus on yksi kuntoutuksen laji. Sen tavoitteena on, että voit ​ selviytyä mahdollisimman itsenäisesti arjessasi. Lisäksi kuntoutuksen tavoitteena on edistää hyvinvointiasi ja osallistumismahdollisuuksiasi. Kuntoutus tukee työelämään siirtymistäsi tai työelämässä pysymistäsi. Lääkinnällinen kuntoutus on osa hyvää hoitoa.

Jos tarvitset kuntoutusohjausta tai haluat selvittää apuvälineasioita, voit ottaa yhteyttä meihin. Myös läheisesi voi tässä tilanteessa olla yhteydessä meihin.

Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö

 • Tuotamme lääkinnällistä kuntoutusta. Sen avulla pyrimme parantamaan toimintakykyäsi.
 • Järjestämme ja ohjaamme kuntoutustoimintaa Satasairaalassa ja sen jäsenkuntien alueella.
 • Ohjaamme ja valvomme sellaista kuntoutusta, jota Satasairaala ostaa muilta tahoilta.
 • Teemme yhteistyötä muiden kuntoutuksesta vastaavien tahojen kanssa.
 • Järjestämme myös Satakunnan alueella koulutuksia, jotka liittyvät kuntoutukseen.​

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen osa-alueet

Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu

 • kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus
 • apuvälinepalvelut
 • kuntoutustutkimus
 • työ- ja toimintakyvyn arviointi
 • sopeutumisvalmennus on kuntoutujan ja hänen läheistensä ohjausta sairastumisen tai vammautumisen jälkeisessä elämäntilanteessa
 • toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat Satasairaalassa. Terapioiden ja muiden toimenpiteiden tarkoituksena on joko ylläpitää tai parantaa toimintakykyäsi.

Näitä lääkinnällisen kuntoutuksen osa-alueita voidaan toteuttaa kuntoutusjaksoina joko laitoshoidossa tai avohoidossa.