Lasten ja nuorten sairaudet

Selko-tunnus
Poika puhaltaa laitteeseen, hoitaja mittaa hengitystulosta.

Lastentautien alaan kuuluvat:

 • lasten infektiotautien eli tartuntatautien hoito
 • munuaissairauksien hoito
 • sydänsairauksien hoito
 • veritautien ja syöpätautien hoito
 • tulehduksellisten nivelsairauksien hoito
 • ruoansulatuselinten sairaudet
 • hormonierityksen häiriöiden tutkimus ja hoito
 • vastasyntyneiden hoito.


Suuria potilasryhmiä ovat myös allergiaa, astmaa ja diabetesta sairastavat lapset.

Lastenneurologian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan muun muassa:

 • epilepsiaa ja muita kouristustiloja
 • liikuntavammoja
 • lihassairauksia
 • kehitysvammaisuutta
 • kehityksen erityisvaikeuksia.


Tutkimme ja hoidamme myös osaltamme lasten päänsärkyä, oppimisvaikeuksia sekä autismin kirjon sairauksia.

Meillä on käytössä vauva- ja perhemyönteisyysohjelma.

Vauva- ja perhemyönteisyysohjelma Satakunnan hyvinvointialueella(Kuuntele)