Lastenneurologian osasto

Selko-tunnus
Poika kiinnittää päiväohjelmaan kuvian päivän tapahtumista. Hoitaja auttaa.

Asiakkainamme on lapsia ja nuoria, joilla epäillään tai on todettu aivojen tai muun hermoston toiminnan häiriöitä. Niitä voivat olla esimerkiksi

 • aivoperäiset kohtaukset, kuten epileptiset kohtaukset
 • kehityksen erityisvaikeuksia
 • kehitysviivästymiä
 • CP-vammoja.

Järjestelemme lastenneurologista kuntoutusta, jota lapsi tai nuori saa sairaalasta lähdön jälkeen. Arvioimme, miten hyvin kuntoutus on sujunut tähän mennessä.

 

Hoito ja tutkimukset osastolla

1-5 päivän tutkimusjaksot on tarkoitettu lapsille, joilla on kehityksellisiä ongelmia.  Kehityksellisiä ongelmia voi olla

 • vuorovaikutuksessa
 • keskittymisessä
 • puheen tuottamisessa ja/tai ymmärtämisessä
 • oppimisessa
 • kehon hallinnassa.

1-5 päivän kuntoutuksen arviointijaksot on tarkoitettu liikuntavammaisille tai monivammaisille lapsille. Lapsella voi olla esimerkiksi

 • CP-vamma
 • selkäydinkohju
 • lihassairaus
 • epilepsia
 • aivovamma.

Lääkäri määrää tarvittaessa lapsellesi verikokeita, kuulontutkimuksen, aivosähkökäyrän tai kuvantamisen tutkimuksia. Näistä osa voidaan tehdä jo ennen sairaalajaksoa.

Osastojakson aikana lapsesi osallistuu askartelutuokioihin, liikuntahetkiin ja ulkoiluun.

Käytämme PCS-kuvia ja kuvitettua päiväjärjestystä kaikille osastopotilaille ja tarvittaessa tukiviittomia. PCS-kuvat ovat yksinkertaisia piirroskuvia, jotka tukevat puhetta.


Vanhempien mukanaolo ja yöpyminen

Vanhempien tai vanhemman mukanaolo osastolla on tarpeellista. Tarvittaessa voimme järjestää ilta- ja yöhoidon toisella lastenosastolla. Jos sinulla on ongelmia lapsen kuljetuksessa tai vaikea järjestää omaa olemistasi sairaalassa muun perheen tarpeiden takia, voit soittaa myös sosiaalityöntekijälle. Puhelinnumero löytyy tämän sivun yhteystietoja-kohdasta.

Tulopäivänä koko työryhmä haastattelee vanhempia ja tutustut lapsesi kanssa osastoon.

Lähtöpäivänä työryhmän jäsenet kertovat kukin erikseen vanhemmille tutkimusten tuloksista ja antavat jatkohoito-ohjeita. Molempien vanhempien on hyvä olla paikalla. Sinulla on mahdollisuus pyytää lapsen hoitoon ja kuntoutukseen läheisesti liittyviä henkilöitä kuulemaan psykologin palautetta lähtöpäivänä. Näitä ihmisiä voivat olla esimerkiksi päiväkodin hoitajat ja terapeutit.

 

Käytännön asioita

Kerro lapselle etukäteen sairaalaan tulosta. Voit kertoa esimerkiksi, että osastolla leikitään ja pelataan paljon ja on kavereita.

Kun tulet lapsesi kanssa osastolle, ilmoittaudu ensin osastonsihteerille. Hän ohjaa teidät eteenpäin.

Lapsella on hyvä olla mukana osastolle tullessa:

 • neuvolakortti ja Kela-kortti
 • sisätossut
 • oma rakas lelu tai muu sellainen
 • omia sisävaatteita ja ulkovaatteita
 • tarvittavat apuvälineet. Jos apuvälineet ovat rikki tai epäsopivia, ota hyvissä ajoin yhteys apuvälinekeskukseen

Jos osastolla oloon menee matkoineen vähintään 6 tuntia ja sinulle tulee ansionmenetystä, lääkäri kirjoittaa D-todistuksen. Sillä voit hakea korvausta Kelasta.
 

Toivomme, että lapsesi päivähoidon aikuinen tai koulun opettaja täyttää tällä sivulla liitetiedostossa olevan lomakkeen (palaute päivähoidosta tai palaute koulusta). Voit postittaa valmiin lomakkeen meille tai voit tuoda sen, kun tulette sairaalaan.