Lastenpsykiatria

Selko-tunnus
Työntekijä keskustelee pojan kanssa.

Lastenpsykiatrian eri yksiköt hoitavat alle 13-vuotiaita erikoissairaanhoitoa tarvitsevia lapsia ja heidän perheitään. Suurin osa tutkimuksista ja hoidoista tehdään avohoidossa. Vain pieni osa lapsista tarvitsee vuodeosastohoitoa. Räätälöimme tutkimukset, hoidon ja kuntoutuksen lapsen ja hänen perheensä tarpeiden mukaan. Suunnittelussa otamme huomioon myös lapsen muun lähiympäristön.