Rauman lastenpsykiatrian poliklinikka

Selko-tunnus
Poika leikkii dinosauruksella. Kaksi naista hymyilee taustalla.

Tutkimme ja hoidamme alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveyden häiriöitä silloin, kun tarvitaan erikoissairaanhoitoa. Myös lapsen perhe osallistuu hoitoon. Tarjoamme lastenpsykiatrian avohoidon palveluja Rauman ja Eurajoen asukkaille. Rauman lastenpsykiatrian poliklinikan tilat ovat Rauman aluesairaalan yhteydessä.

Tutkimme lastasi kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltaiseen tutkimukseen voi kuulua monenlaisia arviointeja:

  • yksilöllisiä arviointeja
  • perhekeskeisiä arviointeja
  • verkostokeskeisiä arviointeja. Verkosto tarkoittaa niitä yhteistyötahoja, jotka työskentelevät lapsesi kanssa. Verkostoon voi kuulua esimerkiksi opettaja.

Tutkimuksen pohjalta laadimme lapsellesi hoito- ja kuntoutussuunnitelman. Lapsesi ja koko perheenne pääsee osallistumaan suunnitelman tekoon. Kun suunnitelma on valmis, voimme hoitaa lastasi poliklinikalla tai tehdä yhteistyötä lapsesi oman paikkakunnan palveluiden kanssa.

Hoitomuodot

  • lääkehoidot
  • ohjaus ja neuvonta
  • perhepsykoterapia ja muut perhekeskeiset hoidot
  • verkostoneuvottelut ja muu yhteistyö lapsen ja perheen kanssa työskentelevien muiden tahojen kanssa
  • lasten yksilöpsykoterapiat ja toiminnalliset terapiat. Lasten psykoterapiassa hoidetaan mielenterveyden häiriöitä esimerkiksi keskustelun ja leikkivälineiden avulla.

Voimme tehdä osan tutkimuksista ja hoidosta myös lapsen kotona. Ohjaamme lapsesi tarvittaessa muihin tutkimuksiin ja hoitoihin.