Neurologian osasto ja poliklinikka

Selko-tunnus

Vastuualueeseen kuuluvat:

  • neurologian osasto
  • aivoverenkiertohäiriöiden valvontayksikkö 
  • neurologian poliklinikka
  • hengityshalvausyksikkö.

Annamme neurologista erikoissairaanhoitoa Satasairaalan toiminta-alueella. Neurologian erikoisalaan kuuluu hermoston eli aivojen, selkäytimen ja ääreishermojen sekä lihassairauksien tutkiminen, hoito ja kuntoutus.

Osastolla ja poliklinikalla hoidamme ja tutkimme potilaita, joilla on oire tai sairaus aivojen, keskushermoston tai lihasten alueella.

Yleisimpiä sairauksia ovat:

  • aivoverenkiertohäiriöt. Niihin kuuluvat esimerkiksi aivoinfarkti ja aivoverenvuoto.
  • epilepsia
  • multippeliskleroosi eli MS-tauti
  • Parkinsonin tauti.

Hengityshalvausyksikön potilaat tarvitsevat pitkäaikaista hengitystukihoitoa. Hengityshalvauksen taustalla on pääsääntöisesti jokin neurologinen sairaus tai vakava vamma. Potilaiden hoito on järjestetty heidän kodeissaan. Henkilökohtainen hoitotiimi auttaa potilaita ympäri vuorokauden.

 

Vierailuajat

Vierailuajat ovat joka päivä kello 12.0019.00. Muista vierailuajoista voit sopia hoitohenkilökunnan kanssa.

Toivomme, että läheiset vierailevat valvontayksikössä vain lyhyen ajan. Toivomme, että vieraita on potilaalla kerrallaan korkeintaan kaksi.