Akuuttipsykiatrian osasto 22

Selko-tunnus

Hoidamme 18–66 -vuotiaita aikuisia potilaita, joilla on äkillistä sairaalahoitoa vaativa mielenterveysongelma. Potilaamme tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa osastolla.

Potilaamme tulevat meille yleensä hoitoon vapaaehtoisesti. Hoidamme kuitenkin myös sellaisia tahdosta riippumattomassa hoidossa olevia potilaita, joilla ei ole liikkumisrajoituksia. Tahdosta riippumaton hoito tarkoittaa, että potilas määrätään hoitoon ilman, että hänen omaa mielipidettään asiaan kysytään.

Potilaamme tulevat meille usein tehostetun avohoidon yksiköstä. Olet voinut hakeutua hoitoon sinne, koska sinulla voi olla jokin vakava psykiatrinen oire. Niitä ovat esimerkiksi:

  • oireet vaikeasta masennuksesta
  • oireet mielialahäiriöstä
  • itsemurha-ajatukset
  • vakava elämänkriisi, johon liittyy mielenterveyden oireita
  • psykoosioireet tai uhka sen alkamisesta. Psykoosi on mielenterveyden häiriö, jossa ihmisen on usein vaikeaa erottaa mikä on totta ja mikä ei.

Ongelmasi voi olla myös alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käyttö. Niihin voi liittyä myös mielenterveyden oireilua, kuten masennusta tai päihteistä johtuva psykoosi. Tällöin voit tulla meille opioidikorvaushoidon aloitusjaksolle, päihdevieroitukseen tai tehostejaksolle. Opioidit ovat voimakkaita yhdisteitä, joita käytetään kipulääkkeinä ja huumausaineina.

Ilmoitamme sinulle etukäteen, milloin hoitojaksosi ajankohta on. Korvaushoidon aloittamisen jälkeen voit tarvita tehostejaksoa sairaalassa. Se tukee sinun toipumistasi. Tavoitteenamme on, että koet, että hoitoon on helppo tulla. Haluamme tarjota sinulle hoitoa nopeasti.

Suunnittelemme hoidon tarpeidesi mukaisesti. Kun tulet osastolle, otamme yhteyttä paikkaan, jossa normaalisti saat hoitoa. Otamme yhteyttä myös sinulle läheisiin ihmisiin. Näin saamme kokonaisen kuvan tilanteestasi.

Kun hoitosi meillä päättyy, ohjaamme sinut jatkohoitoon. Jatkohoitopaikkasi voi olla tehostetun avohoidon yksikössä, psykiatrisella aluepoliklinikalla tai muissa psykiatrisissa avohoidon yksiköissä.

Vierailuajat

Vierailuajat ovat maanantaista sunnuntaihin kello 9.00-20.00 sopimuksen mukaan.