Satapsykiatrian Kokemusasiantuntijatoiminta

Satapsykiatrian kokemusasiantuntijat ovat itse kokeneet

  • mielenterveyden häiriön
  • riippuuvuussairauden
  • vaikean elämäntilanteen.

Lisäksi kokemusasiantuntijat tuntevat toipumista edistäviä tekijöitä. Kokemusasiantuntijat ovat saaneet koulutuksen, ja voivat toimia psykiatrisessa työssä.

Kokemusasiantuntijat Keijo (takana), Sauli ja Hermanni kesäisellä Harjavallan sairaalan pihamaalla.
Kokemusasiantuntijat Keijo (takana), Sauli ja Hermanni kesäisellä Harjavallan sairaalan pihamaalla.

Katso youtube-video, jossa kokemusasiantuntijat Keijo ja Hermanni kertovat, millaista on toimia kokemusasiantuntijana ja miten toiminta vaikuttaa mielenterveyskuntoutujan toipumiseen.