Kokemusasiantuntijan tehtävät

Satapsykiatrian kokemusasiantuntija toimii aina psykiatrian ammattilaisen työparina.

Kokemusasiantuntija voi ohjata hoidollista ryhmää tai yksilötapaamista yhdessä ammattilaisen kanssa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat myös asiantuntijatehtävät. Niitä ovat esimerkiksi kouluttaminen ja kehittäminen.

Kokemusasiantuntija voidaan myös pyytää potilastapaamiseen. Se voi tapahtua missä tahansa hoidon vaiheessa, esimerkiksi kun potilas on juuri saanut diagnoosin.

Kokemusasiantuntijatoiminta yhteistyönä
Kokemusasiantuntija toimii yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Työmuotoja ovat erilaiset ryhmät, kehittämistoiminta, luennot ja tapahtumat, yksilötapaamiset sekä uusien kokemusasiantuntijoiden ja työntekijöiden kouluttaminen.