Sairaalapapit

Selko-tunnus
Sairaalapapit

Sairaalapappien työmuotoa kutsutaan sairaalasielunhoidoksi. Sairaalasielunhoito on tarkoitettu potilaalle ja hänen läheisilleen. Se on henkistä ja hengellistä tukemista sairauden keskellä.

Sairaalasielunhoito on myös terveydenhuollon henkilökuntaa varten.

Sairaalasielunhoitajina toimivat evankelisluterilaisen kirkon pastorit. Pastorit ovat saaneet sairaalasielunhoitajan erikoistumiskoulutuksen.

Pastoreillamme on vaitiolovelvollisuus.

Sairaalasielunhoidon lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys. Sen mukaan ihminen on arvokas. Hän on arvokas kaikissa elämäntilanteissa ja sellaisena kuin on. Henkinen ja hengellinen tuki nähdään osana hoitotyön kokonaisuutta. Sairaalapastorit kunnioittavat potilaan elämänkatsomusta.

Työmme toimintamuotoja ovat

 • yksilökeskustelut ja perhekeskustelut
 • potilasryhmät ja omaisryhmät
 • hartaudet
 • koulutuspalvelut ja työnohjauspalvelut
 • yhteistyö terveydenhuollon eri ammattiryhmien kanssa.
   

Ota yhteyttä, kun toivot

 • kuuntelijaa ja keskustelukumppania sairauden keskellä
 • hiljentymistä, rukousta ja ehtoollisen viettoa
 • tukea, kun läheisesi sairastaa
 • tukea surussasi tai kun jätät jäähyväiset vainajalle.