Synnytys- ja naistentautien osasto

Selko-tunnus
Lääkäri tutkii vastasyntynyttä.

Osastomme on erikoistunut raskaana olevien, synnyttäneiden, vastasyntyneiden ja naistentautien potilaiden hoitoon.

Otamme potilaita vastaan 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Potilaamme tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Hoidamme virka-ajan ulkopuolella naistentautien erikoissairaanhoidon päivystyksen.

Osastomme sijaitsee E-talon ensimmäisessä kerroksessa.

Synnytys- ja naistentautien osastolla työskentelee ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Huomioimme jokaisen potilaan yksilöllisesti ja kuuntelemme potilaan tarpeita ja odotuksia. Meille on tärkeää, että potilas saa itse osallistua omaan hoitoonsa. Annamme perhekeskeistä hoitoa, eli huomioimme hoidossamme myös potilaan perheen tarpeet ja kokonaistilanteen.

Potilaamme ovat hyvin eri-ikäisiä vastasyntyneistä vauvoista, kaikenikäisiin naisiin. Hoidamme potilaitamme hienotunteisesti ja meillä on vaitiolovelvollisuus. Tarjoamme laadukasta ja ajanmukaista hoitoa naisille elämänkulun kaikissa vaiheissa.

 

Vierailuajat

Synnytysten- ja naistentautien osastolla ei ole vierailuaikoja synnyttäjien ja raskaana olevien potilaiden osalta, koska osastolla ei sallita vierailijoita.

Osastolla saa vapaasti olla synnyttäjien puoliso/tukihenkilö kello 8.00-20.00. Maskin tai suu-nenäsuojaimen käyttö on pakollista koko osastolla oleskelun ajan.

Perheen muut lapset eivät toistaiseksi voi käydä osastolla Covid-19 -epidemian rajoituksista johtuen.

Naistentautipotilaiden osalta vierailuaikamme ovat Satasairaalan yleisten vierailuaikojen mukaisesti kello 12.00-19.00 ja noudatamme näissä talon yleisiä ohjeita.

Muistathan käyttää käsihuuhdetta, kun tulet osastolle ja kun poistut osastolta.

 

Naistentautien potilaat

Osastollamme hoidetaan naistentautien leikkauspotilaita, keskeytys- ja keskenmenopotilaita, alkuraskauden ongelmista kärsiviä, syöpä- ja tulehduspotilaita sekä päivystyksellisiä naistentautien potilaita.

Hoitoaika riippuu tulosyystä, keskimääräinen sairaalassaoloaika on 1-3 vuorokautta. Kotiutus ja jatkohoitosuunnitelma tehdään yhdessä potilaan, omaisten, hoitohenkilökunnan ja lääkärin kanssa.
 

Raskaana olevat potilaat

Syitä raskauden aikaiseen seurantaan voivat olla esimerkiksi synnyttäjän pitkäaikaissairaudet. Raskausaika voi tuoda mukanaan erilaisia ongelmia, kuten verenpaineen nousua tai ennenaikaisuuden uhkaa, jotka voivat vaatia sairaalaseurantaa.

Suurin osa raskaana olevista potilaista on osastolla synnytyksen käynnistymiseen tai käynnistämiseen liittyvistä syistä.

 

Synnytyksen jälkeinen hoito

Perhe siirtyy osastolle synnytyssalista aikaisintaan kahden tunnin seurannan jälkeen. Käytäntönä on, että vauvaa pidetään ihokontaktissa ensimmäiset kuusi tuntia. Ihokontaktia on mahdollista jatkaa myös tämän jälkeen perheen niin halutessa.

Synnytys voi tapahtua myös sektiolla, eli keisarileikkauksella. Tukihenkilö saa olla mukana sektion aikana. Käytäntönämme on, että vauva pääsee jo sektiosalissa äidin ihokontaktiin, mikäli äidin ja vauvan vointi sen sallivat.

Hoitaja tekee vastasyntyneelle kuuden tunnin iässä tarkastuksen, jossa mitataan vauvan verensokeri, lämpö ja tarkistetaan vauvan yleisvointi. Tarvittaessa lastenlääkäri on aina paikalla. Lastenlääkäri tarkastaa vauvan ainakin kerran sairaalassaoloaikana.

Joskus vastasyntynyt tarvitsee erityistä seurantaa, jota kuitenkin voidaan toteuttaa vuodeosaston olosuhteissa. Tällaisia seurantoja ovat esimerkiksi verensokeriseuranta tai vauvan keltaisuusarvojen seuranta. Verensokereita seurataan muun muassa, jos äidillä on todettu raskausajan diabetes. Mikäli vauvan keltaisuusarvo (bilirubiini) on niin korkea, että vauva tarvitsee valohoitoa, voidaan sekin yleensä toteuttaa osastollamme.

Sairaalassamme seulotaan vastasyntyneet harvinaisten aineenvaihduntasairauksien varalta.

Osastollamme on perhehuoneita, jolloin myös puoliso tai tukihenkilö voi yöpyä osastolla. Myös hänen yöpymisestään menee hoitopäivämaksu. Maksuun kuuluu yöpyminen ja ruokailu. Kannattaa esittää toive perhehuoneesta jo synnyttämään tullessa. Toteutamme toiveen, jos se on mahdollista.

Keskimääräinen hoitoaika synnytyksen jälkeen on 2-3 vuorokautta.

 

Lyhytjälkihoitoinen synnytys (LYSY)

Osastoltamme on mahdollista kotiutua myös lyhytjälkihoitoisesti, eli noin 12 tuntia synnytyksen jälkeen, jos äidin ja vauvan vointi sen sallivat. Jotta synnytyksen jälkeen voi kotiutua nopeasti, vauva ei esimerkiksi saa olla sokeriseurannalla, hänellä ei saa olla infektioriskitekijöitä eikä vauvan sisaruksia saa olla valohoidettu. Lastenlääkäri tekee lopullisen päätöksen kotiutuksesta vauvan osalta. Jos perhe kotiutuu lyhytjälkihoitoisesti, tulee heidän tulla uusintatarkastukseen 3-5 vuorokauden kuluttua synnytyksestä.
 

Imetyspoliklinikka

Osastollamme toimii imetyspoliklinikka. Poliklinikka tarjoaa puhelinneuvontaa tai tarvittaessa voit sopia henkilökohtaisen käynnin.