Tartuntataudit ja sairaalahygienia

Selko-tunnus
Käsien pesu.

Infektioyksikön tehtävänä on ohjata infektiosairauksien eli tarttuvien tautien hoitoa Satakunnassa. Opastamme ja koulutamme lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa.

Tärkeänä tavoitteenamme on hoitoon liittyvien infektioiden ennaltaehkäisy. Lisäksi pyrimme epidemioiden nopeaan tunnistamiseen ja katkaisuun. Epidemia tarkoittaa sitä, että samaan tarttuvaan tautiin on sairastunut useita ihmisiä. Taudin aiheuttaja voi olla virus, bakteeri tai loinen. Toimimme läheisessä yhteistyössä terveyskeskusten, muiden hoitolaitosten ja kliinisen mikrobiologian laboratorion kanssa.

Vaikeissa sairaalahoitoa tai tehohoitoa vaativissa infektioissa hoitava lääkäri voi kysyä neuvoa infektiolääkäriltä.

Hoidamme poliklinikalla potilaita, jotka tarvitsevat infektiosairauden vuoksi erikoissairaanhoitoa. Potilas tarvitsee aina lääkärin kirjoittaman lähetteen, kun tulee hoitoon.

Infektioyksiköllä on myös tärkeitä viranomaistehtäviä. Niitä ovat muun muassa tartuntatautirekisterin ylläpito ja varautumissuunnitelmien teko. Toimintaamme säätelee tartuntatautilaki ja tartuntatautiasetus.